Snažan start evropske transportne branše na početku 2017. godine

Evropsko transportno tržište je u poređenju sa početkom prošle godine doživelo snažan start, aktuelni podaci TimoCom-ovog transportnog barometra ne dopuštaju nikakvu sumnju u to. U prvom kvartalu udeo tovara u odnosu na slobodne tovarne kapacitete je iznosio 43:57. Čak i klasični pad tovara u februaru nije poremetio transportni barometar u konačnom obračunu prva tri meseca.

Evropska transportna branša je zabeležila znatno aktivniji start kada se pogleda uporediva vrednost slabog početka 2016. godine (30:70). Nakon što je prethodna godina konačno završena sa mnogo tovara, pozitivan trend se preneo i na prva tri meseca 2017. godine.

Transportno tržište se odupire februaru

Udeo tovara u januaru je iznosio 44% i time za samo 7 procentnih poena bio ispod jakog božićnog meseca decembra.

Gunnar Gburek, potparol kompanije „TimoCom“, objašnjava zašto je između ostalog godina počela tako dobro za evropsku transportnu branšu:

Ekstremno nizak vodostaj na rekama je podario drumskom saobraćaju mnogobrojne ture. Osim toga zbog blagih vremenskih uslova prevoz se odvijao bez ograničenja tipičnih za zimu.

Iskustvo prošlih godina je potvrđeno i ovaj put jer je udeo tovara u februaru prema očekivanju najpre opao. Tako je sredinom kvartala naspram 39% ponuđenih tovara bilo 61% slobodnih kapaciteta za utovar. Manjak dana u najkraćem mesecu, međutim, nije bio jako primetan kao 2016. godine (21%) pa je i u februaru blago vreme doprinelo transportnoj aktivnosti.

Prvi sunčevi zraci su oživeli evropsko transportno tržište tako da je u martu ponovo bilo više vožnji od A do B. Početak proleća i lepo vreme su izvukli ljude napolje, što se pozitivno odrazilo na prevezene količine. Transportni barometar je skočio za 8 procentnih poena na udeo tovara od 47 procenata i u zbiru učinio mart najjačim mesecom u kvartalu.

Prolećni tovari na vidiku

Gledajući u pravcu proleća postavlja se pitanje kakav dalji razvoj transportne branše se može očekivati.

– Polazim od toga da će praznici povoljni za zaposlene sigurno uticati na konjunkturna kretanja u odnosu na prethodnu godinu. Ali vaskršnji praznici će dovesti do povećane potrošnje među stanovništvom i time do većih količina tovara. Do sada se ništa nije osetilo od loših opštih uslova kao posledice ekonomske i političke neizvesnosti. Ostaje da se vidi koje posledice će to imati na razvoj evropske transportne branše –  objašnjava Gburek svoju procenu.

Uprkos ovim nejasnoćama u „TimoCom“-u se polazi od toga da će u aprilu, maju i junu na transportnoj platformi TimoCom tradicionalno biti postavljeno više ponuda tovara i da će tovari nadmašiti slobodne kapacitete na tržištu.

Autorka teksta: Tina Pandža, TimoCom