Sud daje BAG-u nova ovlašćenja za kažnjavanje

Nemački sud presudio je da Savezna kancelarija za transport tereta (BAG), može retroaktivno kazniti svaku kompaniju za čiji je kamion utvrđeno da ne ispunjava uslove za klasu putarine za teretna vozila, koju je platila (odnosno plaćala).

Kako je prenose mnogobrojni nemački sajtovi za drumski transport, presuda Upravnog suda u Kelnu odnosi se na slučaj kada je kamion imao neispravan AdBlue sistem. Tokom BAG provere, utikač na vozilu koji je napajao AdBlue SCR sistem je bio isključen. Posledica toga bila je da su službenici utvrdili da kamion ne ispunjava uslove za putarinu koju je platio i zahtevali su od prevoznika da plati dodatnu naknadu koju zahteva Euro 0 kamion.

Prevoznik se prvobitno žalio na odluku, da bi se kasnije povukao iz procesa.

Kako prenose mediji u Nemačkoj, to znači da u praksi, kada se otkrije da kamion ima manipulisan izduvni sistem, BAG ima pravo da vozilo klasifikuje kao Euro 0 – osim ako obveznik putarine zaista može da dokaže da je izduvni sistem ispravno funkcionisao.

Tada je na prevozniku da dokaže kada se manipulacija dogodila i plati dodatne naknade na osnovu Euro 0 klase. Ovo se odnosi na sve slučajeve u poslednje 4 godine, prenosi trans.info.