Transporti iz EU u Veliku Britaniju eksplodiraju zbog straha od haotičnog bregzita

Strah od izlaska Velike Britanije iz EU bez dogovora dovodi do eksplozije broja isporuka robe na britansko poluostrvo. U poređenju sa istim periodom prošle godine kamionski transporti iz svih delova Evrope u pravcu Velike Britanije su se u prvom kvartalu 2019. godine sa rastom od 112% više nego udvostručili. To potvrđuju aktuelne brojke TIMOCOM-ovog transportnog barometra kojim IT preduzeće kvartalno dokumentuje kretanje ponude i tražnje za transportom u najvećoj evropskoj aplikaciji za tovare i skladišne prostore.

– Preduzeća u Velikoj Britaniji koja zavise od uvoza sa evropskog kopna povećavaju svoje zalihe kako bi se pripremila za bregzit bez ugovora – komentariše TIMOCOM-ov biznis analitičar David Moog.

Bregzit bez ugovora bi prema oceni analitičara podataka mogao da dovede do dugog čekanja kamiona na granici Velike Britanije.

– To bi sa svoje strane moglo da dovede do uskih grla u snabdevanju. Osim toga još jedan faktor nesigurnosti je carinjenje robe –  kaže Moog, koji primećuje najveći rast izvoza iz Nemačke, Francuske i Poljske u Veliku Britaniju.

Sasvim drugačije je kretanje ponude i tražnje na unutrašnjem nemačkom tržištu i na evropskom kopnu.

– Usporena konjunkturna dinamika se u međuvremenu odrazila i na transportnu privredu –  komentariše TIMOCOM-ov PR Gunnar Gburek kvartalne brojke.

Tako je u prvom kvartalu 2019. godine opala tražnja firmi koje preko TIMOCOM-a traže mogućnosti transporta za svoju industrijsku i trgovačku robu. U periodu od januara do marta 2019. godine na berzi tovara prosečno su 52 ponude tovara dolazile na 48 ponuda tovarnog prostora. U istom periodu prethodne godine ovaj odnos je bio 54:46.

Veće putarine za kamione smanjuju broj transportnih ponuda

Na uzajamno dejstvo ponude i tražnje na transportnom tržištu od početka godine deluju i veće putne takse za kamione u Nemačkoj. U poređenju sa prvim kvartalom 2018. godine u prva tri meseca ove godine TIMOCOM dokumentuje smanjenje ponuđenih transportnih kapaciteta od 12 posto.

– Za preduzeća iz evropskog inostranstva zbog viših putnih taksi između ostalog više nije atraktivno da voze u Nemačkoj – tumači Gbureck aktuelno kretanje.

Instrumentom transportnog barometra IT preduzeće kvartalno analizira podatke o kretanju transportne ponude i tražnje na berzi tovara integrisanoj u SmartLogistics sistem TIMOCOM-a. TIMOCOM je sa više od 130.000 korisnika i do 750.000 međunarodnih ponuda tovarnog prostora i tovara dnevno najveća berza tovara za drumski prevoz robe u Evropi.