Tranzit izuzet iz propisa o minimalnoj ceni rada u Nemačkoj

Međunarodna unija drumskih transportera (International Road Transport Union – IRU) je 30. januara 2015. godine objavila vest o odluci Vlade Nemačke kojom se tranzit izuzima iz propisa o minimalnoj ceni rada u Nemačkoj koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine. Pozdravljajući ovu odluku Vlade Nemačke, IRU ipak ističe da je neophodno odlaganje primene novog nemačkog propisa za sve transportne operacije, a ne samo za tranzit, i to dok se ne otklone sve nejasnoće u vezi sa primenom i dok se ne uspostave jednostavne i jasne administrativne procedure.

IRU je par dana pre ove odluke Vlade Nemačke podneo zahtev za odlaganje primene novog nemačkog propisa za sve transportne operacije na teritoriji Nemačke obrazlažući ga činjenicama: ‒ da su IRU, EU institucije i države članice obavešteni o ovom novom propisu i novim obavezama transportnih kompanija tek neposredno pre njegovog stupanja na snagu; ‒ da je malo informacija javno dostupno na bilo kom drugom jeziku, i da su čak i informacije na nemačkom jeziku oskudne; ‒ postupak prijave je neefikasan, na samo jedan faks broj šalju se sve prijave vozača; ‒ na brojna praktična pitanja nema odgovora, npr. na koji način se tačno obračunava minimalna zarada vozača koji rade za transportne kompanije osnovane van Nemačke.

Pored navedenog, IRU traži sastanak sa nadležnima iz Nemačke u što je moguće kraćem roku a sa ciljem iznalaženja praktičnih rešenja administrativnih pitanja i problema ovog novog nemačkog propisa, prenosi Poslovno udruženje „Međunarodni transport“ na svom sajtu.