Uputstvo za elektronsko podnošenje zahteva za refakciju akcize

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila uputstvo za elektronsko podnošenje zahteva za refakciju akcize.

Uputstvo možete pogledati OVDE.

Podsetimo, Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje. Novi pravilnik objavljen je u Službenom glasniku broj 130/2021, a stupio je na snagu i primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Poslednjim izmenama i dopunama uređene su odredbe koje se odnose na podnošenje zahteva za refakciju akcize, odnosno obaveza podnošenja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. 

Kompletan Pravilnik možete pogledati OVDE.