Izmenjen pravilnik o refakciji akcize

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje, objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 81 od 27. oktobra 2018. godine i stupa na snagu 3. novembra 2018. godine.

Ovim izmenama nadležno ministarstvo – Ministarstvo finansija izvršilo je, između ostalog i usklađivanje ovog pravilnika sa Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

Novim članom 5. Pravilnika o refakciji akcize propisano je da pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe ostvaruje lice koje obavlja delatnosti javnog prevoza, kao i prevoz za sopstvene potrebe u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz.

Saglasno tome, uz zahtev za refakciju akcize se podnose odgovarajući dokazi, u zavisnosti od delatnosti za koju je lice registrovano:

–  licenca za prevoz tereta, odnosno putnika izdata od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, u slučaju prijave obavljanja javnog prevoza;

–  overena izjava odgovornog lica u pravnom licu, odnosno preduzetnika da obavlja javni prevoz, ako je zakonom kojim se uređuje prevoz tereta u drumskom saobraćaju propisano da nije obavezan da poseduje licencu, u slučaju obavljanja javnog prevoza;

–  overena izjava odgovornog lica u pravnom licu, odnosno preduzetnika da obavlja prevoz za sopstvene potrebe, odnosno fotokopiju odgovarajućeg dokumenta iz evidencije, ako je zakonom kojim se uređuje prevoz tereta u drumskom saobraćaju propisana obaveza upisa u odgovarajuću evidenciju;

– i drugi dokazi.

Izvor: Kancelarija Ivanović

Kompletan pravilnik pročitajte OVDE.