UŠTEDE U TRANSPORTU: Kako smanjiti troškove za gorivo?

Troškovi goriva predstavljaju jedan od najvećih troškova voznog parka sa ukupnim udelom od 25%. Izražene fluktuacije u ceni goriva na tržištu, koje kompanije ne mogu kontrolisati niti predvideti, direktno utiču na povećanje troškova goriva. Iz tog razloga, za većinu menadžera voznog parka prioritet je da pronađu način na koji će smanjiti potrošnju goriva i ostvariti uštede za svoj poslovni sistem.

Imajući u vidu da potrošnja goriva zavisi od različitih faktora saobraćaja, puta, vozila i vozača, smanjenje troškova goriva nije nimalo jednostavan zadatak. Bez podrške savremenih tehnologija može se smatrati gotovo nerešivim.

Rešenje za uštede: Sistemi upravljanja voznim parkom

Sistemi upravljanja voznim parkom (engl. Fleet Management System) već duži niz godina zauzimaju značajno mesto u transportu i logistici. Fleet menadžment sistem prve generacije zasnivao se na relativno jednostavnim funkcijama, kao što je praćenje pozicije vozila u realnom vremenu. Daljom evolucijom i usavršavanjem naprednih tehnologija, ovi sistemi danas predstavljaju složena rešenja za upravljanje i kontrolu rada voznog parka.

Jedan od najprepoznatljivijih Fleet menadžment sistema na tržištu Srbije je sistem kompanije NTS International, koja više od 15 godina kreira softverska rešenja za probleme voznih parkova.

Kompanija posluje i na tržištima Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kreirajući sva rešenja u sopstvenoj režiji od analize projektnog zahteva, preko dizajna i realizacije, do testiranja i održavanja. U saradnji sa klijentima, NTS razvija nova i unapređuje postojeća rešenja, koja će zadovoljiti njihove potrebe i pomoći im da unaprede svoje poslovanje.

U daljem tekstu predstavljena su neka od rešenja koja omogućavaju kompanijama da unaprede svoje poslovne procese uz istovremeno ostvarivanje značajnih ušteda.

NTS Fleet menadžment sistem omogućava merenje i praćenje količine goriva u rezervoaru vozila u realnom vremenu, zahvaljujući uređaju u vozilu koji je povezan sa njegovim putnim računarom. Takođe svi podaci o stanju goriva u rezervoaru vozila ostaju zabeleženi i dostupni su kompaniji u svakom trenutku.

Kontrolom sipanja i padova nivoa goriva sprečite zloupotrebe

U NTS aplikaciji podaci o vremenu, mestu i količini goriva koja je sipana u rezervoar vozila, menadžerima voznog parka pomažu da utvrde da li je to zaista ona količina koja je i plaćena. Unosom računa sa pumpe za svako od vozila u aplikaciji, na jednostavan način mogu se utvrditi sve razlike između količine goriva sa računa i količine koja je sipana u rezervoar.

Osim sipanja goriva, u aplikaciji se prikazuju svi padovi goriva, odnosno sva istakanja iz rezervoara vozila. U trenutku registrovanog istakanja goriva sistem obaveštava menadžera i omogućava da pravovremeno reaguje u toj situaciji.

Uštedite i do 10% smanjenjem broja pređenih kilometara

Najjednostavniji i najbrži način da se ostvare uštede u potrošnji goriva je smanjenje broja pređenih kilometara. Korisnici NTS Fleet menadžment sistema smanjili su troškove goriva za 7-10% primenom rešenja namenjenih optimizaciji ruta kretanja vozila.

U NTS aplikaciji pozicije vozila dostupne su u realnom vremenu, što omogućava da se pravovremeno utvrdi da li se vozači kreću prema unapred definisanim rutama ili prelaze dodatne neplanirane kilometre.

Smanjenje broja pređenih kilometara može se postići boljim planiranjem ruta, definisanjem redosleda obilaska lokacija i pronalaženjem alternativnih puteva u aplikaciji. Dobijeni optimalni redosled obilaska lokacija, moguće je poslati vozaču na posebno dizajniranu Android aplikaciju NTS Mobile Office app, koja daje instrukcije vozaču kako da dođe do krajnjeg odredišta.

Uštede se mogu ostvariti i primenom opcije lociranja najbližeg vozila. Ova opcija omogućava da se odabere vozilo koje je najmanje udaljeno od željene lokacije na mapi. Na taj način smanjuje se broj pređenih kilometara, a samim tim i potrošnja goriva.

Kontrola potrošnje goriva i optimizacija ruta nisu jedini načini na koje se mogu ostvariti uštede u troškovima goriva. Ponašanje vozača i njihov stil vožnje jedan su od faktora koji imaju značajan uticaj na potrošnju goriva. O rešenjima koja se odnose na stil vožnje i načinima na koji se njihovom primenom mogu ostvariti uštede biće reči u narednom tekstu.

📌 Ovo je prvi u nizu tekstova u kojima ćemo u saradnji sa stručnjacima kompanije NTS International predstaviti mogućnosti za uštedu uz pomoć primene savremenih IT rešenja!