UŠTEDE U TRANSPORTU: Kako smanjiti troškove za gorivo?

Troškovi goriva predstavljaju jedan od najvećih troškova voznog parka sa ukupnim udelom od 25%. Izražene fluktuacije u ceni goriva na

Read more

Od 12. februara na snazi novi pravilnik o putnim nalozima

Od 12. februara primenjuje se novi  Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o

Read more