VAŽNO: Kontrola prekoračenja dozvoljene težine vozila u Mađarskoj

U Mađarskoj će uskoro biti pokrenut novi sistem za kontrolu dozvoljene težine vozila. Novi sistem kontrole obavljaće se na 89 punktova, na autoputevima, regionalnim i sporednim putevima. Podatke o prekoračenju dozvoljene težine će prikupljati senzori i kamere.

Senzori će meriti težinu vozila koja preko njih prelaze i aktivirati kameru koja će u slučaju prekoračenja fotografisati vozilo i podatke poslati u centar za kontrolu.  U kontrolnom centru se indentifikuje vrsta prekršaja i na osnovu toga određuje visina kazne.

Kazna se uručuje zaustavljanjem vozila ili slanjem na adresu. Ukoliko se zaustavi vozilo ono će biti isključeno iz saobraćaja dok se kazna ne plati, a višak tereta pretovari u drugo vozilo.

Pretovar tereta organizuje vlasnik vozila, koji plaća i sve troškove u vezi sa tim.

Tabelu  sa mestima kontrole prekoračenja dozvoljene težine vozila u Republici Mađarskoj preuzmite OVDE