„Volvo Trucks“ najzad rešio problem kašnjenja kamiona

volvo_260615Dolazak na vreme je od velikog značaja kod svih transportnih operacija, ali kod vremenski uslovljenog transporta predstavlja jedan od ključnih faktora za produženje ugovora o prevozu robe. Uz pomoć sistema Pozicioniranje+, nove usluge kompanije „Volvo Trucks“, moguće je pratiti geografski položaj vozila, iz minuta u minut. Тime se stvaraju neophodni preduslovi za efikasniju logistiku.

– Dobar primer je prevoz betona. Sve se zasniva na tempiranju – do poslednjeg minuta kamion mora da se kreće da bi se u njega utovario beton za isporuku. Prilikom mešanja betona, smesa se pojedinačno podešava u zavisnosti od vremena potrebnog za utovar, isporuku i izlivanje. Uz pomoć usluge Pozicioniranje+ moguće je precizno utvrditi kada će kamion stići i shodno tome pripremiti odgovarajuću mešavinu – kaže Johan Ostberg, specijalista za proizvode u kompaniji „Volvo Trucks“.

Pored funkcije pozicioniranja u realnom vremenu, ova usluga omogućava da se definiše geografsko područje, ruta ili cela država i da se dobija obaveštenje svaki put kad kamion prolazi kroz te definisane zone. Ova opcija je posebno korisna u operacijama vezanim za skladištenje, zbog toga što zaposleni moraju da znaju vreme dolaska i odlaska kamiona kako bi mogli da isplaniraju i prateće aktivnosti. Usluga pozicioniranja nudi dodatne pogodnosti za pojedine vrste transporta.

– Ako kamion odstupi od svoje rute, sistem šalje upozorenje, što stvara bezbednije radno okruženje za vozače koji prevoze robu visoke vrednosti –  objašnjava Johan Ostberg.