Gebruder Weiss beleži rast prometa 8%

U prethodnoj finansijskoj godini, pod povoljnim ekonomskim uslovima Gebruder Weiss je ostvario privremeni neto promet od 1,67 milijardi evra. To odgovara porastu od 8,3 procenta u odnosu na prethodnu godinu (1,55 milijardi evra), saopštila je ta kompanija.

– Veoma smo zadovoljni razvojem poslovanja. Godina je bila dobra. I pored velike iskorišćenosti kapaciteta u svim sistemima uspelo nam je da održimo kvalitet usluge. Obećanja data našim kupcima imaju najviši prioritet – kaže Wolfram Senger-Weiss, predsednik izvršnog odbora kompanije Gebruder Weiss.

Osim digitalizacije, Gebruder Weiss nastavlja da se fokusira na investicije i u fizičku infrastrukturu. U 2018. godini je ponovo uloženo 50 miliona evra. Stopa sopstvenog kapitala je održana na stabilnom nivou od 58 procenata, čime se garantuje maksimalna nezavisnost od kreditnih institucija.

Prošle godine je u kompaniji Gebruder Weiss došlo do generacijske smene na različitim rukovodećim nivoima – od direktorskog, preko regionalnog pa sve do rukovodstva u filijalama. Zahvaljujući sistematskom razvoju rukovodećeg osoblja, sve nove pozicije suinterno dodeljene.

– Ovo je odličan znak jačine same organizacije i korporativne kulture. Na taj način se zalažemo za kontinuitet, a sa svojim timom smo dobro naoružani da se uhvatimo u koštac sa izazovima digitalne budućnosti- kaže Wolfram Senger-Weiss.

Drumski prevoz: Savršeno savladavanje prepreka

Oblast drumskog prevoza se ponovo pokazala kao noseći stub i u 2018. godini. Sama organizacija je zabeležila rast od 7,5 procenata i pored veoma intenzivne konkurencije. Sa uporno rastućom ekonomijom koja je podsticala potražnju, trebalo je savladati sve prepreke koje su sa time bile povezane, kao što je nedostatak vozača, nedovoljno utovarnog prostora i velike oscilacije u količini pošiljaka.

-To nam je uspelo zahvaljujući našem znanju, svesti o kvalitetu i ceni, kao i nadprosečnom angažovanju zaposlenih- rezimira Wolfram Senger-Weiss. Instrumenti digitalizacije pomažu da se poboljša planiranje, optimizuju procesi i nude nove mogućnosti komunikacije.

Izvor: Gebruder Weiss, UO: Wolfram Senger-Weiss, Peter Kloiber, Heinz Senger-Weiss i Jurgen Bauer

Nastavak izgradnje filijala na drugim kontinentima i u Nemačkoj

U oblasti vazdušnog i pomorskog transporta Gebruder Weiss je zabeležio rast prometa od tačno 12 procenata. Godinu dana nakon reorganizacije internacionalne mreže kompanija je 2018. godine nastavila sa ulaganjem u razvoj svojih filijala u Aziji, SAD i u Nemačkoj, kao i u izgradnju transpacifičkih transportnih ruta između Severne Amerike i Azije. Pored klasičnih usluga u vazdušnom i pomorskom prevozu, Gebruder Weiss klijentima u SAD i Kini sve više nudi logistička rešenja i kopneni transport.

Dalji rast segmenta Home Delivery

Zahvaljujući rastu internet prodaje, beleži i vrlo pozitivan razvoj sektora Home Delivery (B2C). Oko 900.000 pošiljaka iz područja električnih uređaja, domaćinstva i nameštaja isporučeno je krajnjim kupcima, a od toga jedna trećina u Austriji. Time je ovo logističko preduzeće ponovo potvrdilo svoju vodeću ulogu na tržištu Austrije. Pored isporuka po principu ‚Dvoje-ljudi-manipulišu‘ Gebruder Weiss vrši i montažu i priključivanje uređaja kod kupca. Sada i Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji i od skora u Rumuniji, ovo logističko preduzeće ima i klijente u branši enterijera, elektro uređaja i građevine.

Rast u oblasti B2C i stabilnu vodeću poziciju na tržištu B2B beleži i firma DPD Austria, u kojoj je Gebruder Weiss Paketdienst jedan od članova društva. Sa porastom od četiri procenta, zaposleni u DPD Austria su 2018. godine prvi put prevezli više od 50 miliona paketa.

Traži se stručno osoblje

Različita rangiranja potvrđuju: Gebruder Weiss se ubraja u najbolje poslodavce u branši logistike. Prošle godine je u kompaniji sprovedena anketa i ispitano 5.720 zaposlenih u 19 zemalja. Rezultat: preko 90 procenata zaposlenih je ponosno zbog toga što radi u kompaniji Gebrüder Weiss i preporučuju ovo preduzeće kao dobrog poslodavca.

-Brojnim zanimanjima Gebruder Weiss nudi široki spektar mogućnosti za napredovanje u karijeri. I to ne samo za stručno osoblje u špediciji i logistici, već i za poslovne analitičare i eksperte u sektoru IT ili HSEQ- kaže Wolfram Senger-Weiss. Broj zaposlenih se u odnosu na prethodnu godinu povećao za šest procenta na 7.112 (2017: 6.724).

Ostale informacije o mogućnostima za karijeru možete videti na www.gw-world.com/greatjobs/