Inovativan koncept objedinjavanja opreme – Idealno rešenje za dostavu proizvoda u maloprodajne objekte

Princip objedinjavanja paleta i kontejnera (tzv. pallet pooling) podrazumeva da korisnici jednostavno  iznajme opremu koja im je potrebna na određeni vremenski period za slanje proizvoda u maloprodajne objekte. Sistem objedinjavanja opreme nakon toga prikupi opremu, pošalje je na inspekciju, popravi ukoliko je to potrebno i vrati je nazad za sledeću upotrebu.

– Ovakvu uslugu isporuke robe na tržište u Srbiji „CHEP je predstavio princip objedinjavanja opreme pre više od jednog veka. Od tada, naše palete su prisutne širom sveta sa preko 500.000 punktova objedinjavanja i isporuke. Više od 3 miliona ukrcaja tereta se isporučuje na CHEP paletama svakog dana, od robe malih proizvođača do nekih od najvećih svetskih kompanija. Plaća se samo oprema koja se koristi i to kada se koristi – objasnila je Marta Gorska, direktorka marketinga za CHEP Central Europe.

Objedinjavanje opreme je troškovno isplativa i održiva alternativa koja zamenjuje bele palete koje često mogu biti neefikasne i skupe kada se u obzir uzmu svi skriveni troškovi. Sistem objedinjavanja koristi materijale boljeg kvaliteta za konstrukciju paleta budući da se one iznova koriste. Kontinuirana inspekcija i redovno održavanje i popravljanje produžavaju vek trajanja paleta što osigurava zaštitu robe i njeno efikasno i sigurno kretanje lancem snabdevanja. Takođe, proizvođači uživaju u pogodnostima slanja robe na standardizovanim paletama što znači da nemaju problem sa prihvatanjem kod malih prodavaca. Sistem objedinjavanja pojednostavljuje aspekte kontrole i upravljanja, što doprinosi smanjenju administracije i nezgoda, a proizvođaču omogućava fokusiranje na osnovnu delatnost.

Bolji kvalitet takvih paleta smanjuje rizik od urušavanja platformi ili oštećenja proizvoda koji mogu dovesti do prosipanja i kontaminacije. chep_palete_1_100914Prevoznici i logističke kompanije takođe imaju korist od standardizovanih paleta jer mogu da povećaju raspoloživi prostor u svojim vozilima i optimizuju planiranje putovanja i skrate kamionski prevoz.

Poboljšan kvalitet značajno smanjuje rizik od urušavanja platformi, a vozači provode manje vremena čekajući iskrcavanje robe jer su CHEP palete lako prepoznatljive i široko prihvaćene u maloprodajnim objektima, tako da je potrebno popunjavati manje dokumentacije. Osim toga, maloprodaja vraća palete samo jednoj kompaniji – CHEP-u – umesto koordiniranja između više dobavljača paleta.

Na taj način se smanjuje vreme potrebno za papirologiju i administraciju i nema nesporazuma oko troškova. CHEP takođe može organizovati prikupljanje paleta ukoliko je potrebno osloboditi skladišni prostor. Ove palete se sigurno mogu koristiti u prodavnicama, čime se dodatno smanjuju troškovi jer se roba ne mora skidati s paleta, tako da se dosta brže može izložiti na policama.