Kako da logistički objekti postanu klimatski neutralni?

Kao moderan provajder logističkih usluga, Gebrüder Weiss sa svojom strategijom održivosti GWcares postavio je cilj da CO2 stopu svede na nulu – do 2030. logistički objekti u vlasništvu kompanije bi trebalo da budu klimatski neutralni.

Prvi korak na ostvarivanju ovog cilja je – praćenje. Gebruder Weiss pažljivo prati emisije na svih 180 sopstvenih lokacija. Trenutnu visinu CO2 emisije, kao i potrošnju energije kompanija je brojčano iskazala u svom aktuelnom izveštaju o održivosti – ove emisije postepeno se smanjuju, za 10% godišnje.

– Izveštaj o održivosti takođe navodi važne mere koje treba preduzeti na putu do klimatske neutralnosti i načine na koje naši savremeni logistički objekti mogu da iskoriste sve dostupne mogućnosti za uštedu energije i smanjenje zavisnosti od ograničenih resursa – poručuju iz kompanije Gebruder Weiss.

Važnu ulogu u tome igra instalacija fotonaponskih sistema (PV) na krovovima logističkih terminala. Gebrüder Weiss ima već 18 takvih sistema, koji zajedno generišu više od 4.600 megavat sati električne energije godišnje i trenutno pokrivaju 18 procenata potrošnje električne energije. Ovaj udeo bi trebalo da se povećava za 15 procenata svake godine kroz dalje širenje fotonaponskih sistema.

Kako bi proverio efikasnost svih mera, Gebrüder Weiss je instalirao sistem za nadzor energije na svojim lokacijama u Evropi, a koristiće ga i širom sveta, u narednim godinama.

Ulaganja u alternativne pogone

Osim smanjenja uticaja logističkih objekata na životnu sredinu, Gebrüder Weiss povećava udeo alternativnih pogona u teretnom saobraćaju i razvija rešenja sa niskim emisijama za last-mile usluge.

Na primer, u širem području Beča za lokalni prevoz se koristi kamion na električni pogon, a do krajnjih kupaca u Austriji isporuke se vrše kombijima sa električnim pogonom. Osim toga, zajedno sa partnerima, ali i konkurentima, Gebruder Weiss u Austriji takođe radi i na uvođenju kamiona sa gorivim ćelijama.

Takođe, od januara prošle godine kompanija u Švajcarskoj koristi jedan od prvih kamiona na svetu sa pogonom na vodonik (H2). U Nemačkoj je za 2023. planirano korišćenje još pet H2 kamiona.

Kompanija namerava da uloži oko deset miliona evra u alternativne pogonske sisteme do 2025. godine.

Foto: Gebrüder Weiss