Kako kompanije ocenjuju autsorsing logističkih usluga u Srbiji?

Autsorsing logističkih usluga doprinosi povećanju profitabilnosti, boljim performansama poslovanja, fokusiranju na osnovnu delatnost i sve većoj specijalizaciji poslovnih funkcija.

3PL (Third party logistics) predstavlja funkciju gde vlasnik robe (kompanija klijent) autsorsuje  (predaje na upravljanje) više različitih elemenata svog lanca snabdevanja 3PL kompaniji (logističaru), gde se podrazumeva da je 3PL kompanija sposobna da za klijente obavlja poslove transporta, carinjenja, skladištenja, distribucije robe…

Prema mišljenju domaćih kompanija – korisnika usluga, najveće prednosti 3PL-a su to što je logistički trošak definitivno manji sa 3PL-om, kompanije mogu da se fokusiraju na core business, manja buduća ulaganja u sopstvenu logistiku (npr. nabavka WMSa). Korisnici usluga smatraju i da  logistički provajderi bez većih problema prevazilaze eventualni sezonalitet robe, kao i da usklađuju cene usluga u partnerskom smislu (usled promena na tržištu npr. promena poslovne strategije firme, centralizacije).

To su rezultati ankete Srpskog udruženja profesionalaca u lancu snabdevanja (Serbian Supply Chain Professionals’ Association). Autsorsing logističkih usluga bila je tema ankete u kojoj je učestvovalo 14 kompanija, a kroz njih najveći logistički provajderi. Anketirane kompanije proizvode 2.600 artikala (SKU), a ukupno iskustvo sa 3PLom je 51 godina.

Svi anketirani učesnici (100%) su izjavili da su im total troškovi logistike manji u odnosu na period kada su imali sopstvenu logistiku. Njih 71% smatra da je 3PL/4PL generalno brži servis u odnosu na sopstvenu logistiku.  Manji broj logističkih reklamacija od strane kupaca u poređenju sa sopstvenom logistikom ima 57% ispitanika. Samo 14% ispitanika kaže da vozači  logističkog provajdera adekvatno u vizuelnom smislu predstavljaju kompaniju, npr.  imaju uniformu ili oznake.

Ispitanici su istakli i segmente za unapređenje usluga 3PL provajdera.  Kao „kritične tačke“ navode se – nedostatak i pouzdanost informacija sa terena, tok dokumentacije, fizički tok povratne logistike (ambalaže, povrata robe…), predstavljanje kompanije kod kupca (izgled vozača…), sporiji način rešavanja problema pri isporuci (npr. uvesti call centar)…