LOGIC 2017. – Treća međunarodna logistička konferencija od 25. do 27. maja u Beogradu

Odsek za logistiku Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje Treću međunarodnu logističku konferenciju – LOGIC 2017. Cilj konferencije je da se akademska istraživanja i naučna saznanja povežu sa realnim logističkim problemima i obezbedi sinergija naučnih i praktičnih znanja.

Konferencija sadrži posebnu programsku celinu nazvanu: INOVACIJE U LOGISTICI I LANCIMA SNABDEVANjA

Kroz niz tematskih radionica i okruglih stolova biće predstavljene inovacije i nova logistička, informaciona i softverska rešenja na području: lanaca snabdevanja, city logistike, intermodalnog transporta, špedicije, provajdera, logističkih centara, skladištenja, pretovara, povartne i zelene logistike. Biće prestavljeni modeli i rešenja za merenje i unapređenje: kvaliteta, efikasnosti, ekonomičnosti, učinka i performansi u različitim lancima snabdevanja i logističkim sistemima.

Očekuje se više od 200 učesnika: profesora, istraživača, privrednika, menadžera, preduzetnika i stručnjaka iz logistike, lanaca snabdevanja, transporta, špedicije, trgovine, proizvodnje, osiguranja, finansija i uslužnog sektora.

Na Konferenciji, kompanije i pojedinci, mogu učestvovati kroz: stručne radionice i okrugle stolove, prezentaciju i predstavljanje logističkih inovacija i dobre logističke prakse sa konkretnim problemima, rešenjima, iskustvima i dostignućima, promotivno predstavljanje delatnosti, proizvoda i usluga vaše kompanije u posebno dogovorenom vremenu i prostoru, poslovne susrete učesnika (B2B) u posebno opremljenom prostoru.

Konferencija će biti održana u Beogradu od 25. do 27. maja 2017. godine, a više informacija možete naći na sajtu konferencije .

Za sve detaljnije informacije i dalje dogovore možete se obratiti se prof. dr Miloradu Kilibardi, predsedniku Organizacionog odbora,  e-mail: m.kilibarda@sf.bg.ac.rs.