Nikola Jevtić, generalni direktor Alti Logistike – Uloga i važnost transportnih agencija u savremenoj logitici

Krupna je zabluda misliti da agencije samo preprodaju uslugu između prevoznika i preduzeća koje se bavi spoljnom trgovinom. Nipošto nije u pitanju samo preprodavanje usluga. Na koncu, praktično svi igrači u industriji logistike se u većoj ili manjoj meri bave ustupanjem dela posla podugovaračima i specijalistima za određene poslove. Mi smo se specijalizovali za proveru i kontrolu svih neophodnih elemenata uvoznog ili izvoznog posla i za glatko i staloženo rešavanje svih izazova koji se nužno pojave u procesu transporta i špedicije, objašnjava Nikola Jevtić, generalni direktor Alti Logistike, govoreći o uvek aktuelnoj temi – šta rade agencije/logistički provajderi ili kako ih popularno zovu špediteri.

Šta su osobenosti tzv. agencijskog delovanja u savremenoj logistici?

– Svaki naš zaposleni vrlo dobro zna koliko je potrebno truda, snalažljivosti i koncentracije da se pojedini predmet sprovede tako da glava ne boli ni naručioca ni prevoznika ni stranog partnera ni carinske službe. Svaki predmet prođe kroz pet pari ruku, svaki od članova tima kontroliše pojedine aspekte dokumentacije i time je mogućnost greške smanjena na najmanju moguću meru.
U pitanju je istinska dodatna vrednost koju „kalemimo“, od trenutka kada nam se poveri posao. Premda je optimalno da klijent precizno kompletira dokumentaciju, proračuna dimenzije i količinu tereta, poštuje vremenske parametre – mi ipak smatramo da klijent nije dužan da poznaje finese transportovanja i izvoznih poslova i da je život širi od striktnih planova. Zato smo tu, da prekontrolišemo svaki nalog i svaki dokument, sugerišemo dopunu, u najkraćem roku pronađemo adekvatno transportno rešenje i hladnokrvno rešimo nepredviđene okolnosti.

Kako se to odnosi na klijenta?

– Klijent treba da bude potpuno rasterećen kako bi mogao da se bavi svojim osnovnim poslom. U slučaju uvoza mi najavljujemo ino partneru da bismo proverili datum i vreme kada je roba spremna, češljamo i kontrolišemo dokumentaciju, zakazujemo vreme preuzimanja, tokom tranzita stalno obaveštavamo klijenta o kretanju pošiljke i terminu prispeća robe na odredište.
Ukoliko tokom tranzita iskrsne bilo koji problem, a problemi se dešavaju gotovo svakodnevno, imperativ je da izazove rešavamo u realnom vremenu. Volim da saradnicima kažem „šta je teško rešavamo odmah, šta je nemoguće treba nam malo vremena“. Nepovoljne situacije se kreću u rasponu od pomerenih vremena utovara i istovara, meteoroloških i političkih situacija, oštećenja robe pa sve do migranata koji umeju krišom da provale u kamion.

Koji su rizici i koristi angažovanja agencije?

– Rizika gotovo da uopšte nema za klijente. Prevoznik je tokom tranzita odgovoran za robu i po CMR konvenciji je praktično vlasnik robe, što znači da za nju u potpunosti snosi rizike tokom transporta robe. Angažujemo isključivo partnere podugovarače sa flotama novije generacije, validnim CMR osiguranjem, uigranim i iskusnim vozačima koji mogu biti na nivou svakog zadatka kada su rokovi isporuke u pitanju.
Koristi su mnogobrojne, nabrojaću nekoliko koje smatram da su naš glavni adut. Rešenja skrojena po meri klijenata, mi ne prilagođavamo naše klijente uslugama i servisu koji organizujemo, mi prilagođavamo servis i dodatne usluge očekivanjima i potrebama klijenata. Prednost je da se kod nas sva očekivanja mogu ispuniti, naravno, sve što se može završiti u okvirima zakonskog i realno izvodljivog. Naša uloga je i da predupredimo i strpljivo premostimo svaki mogući nesporazum koji bi inače mogao nastati između poručioca posla i prevoznika tj drugih aktera u procesu. Posao je okončan tek kada su svi učesnici shvatili da je dat maksimum što se tiče organizacije i efikasnosti transporta.
Dalje koristi su što naši klijenti znaju da ih ne vodimo samo po broju pošiljki ili po ostvarenom profitu, klijente svrstavamo po industrijama kao što su: auto-moto, farmaceutska, građevinska, prehrambena, elektronska oprema, grafička, drvna industrija itd. Svaki uvoznik ili izvoznik pripada određenoj industriji koja se odlikuje specifičnim pakovanjem robe, načinom utovara, načinom manipulacije robe i naravno karakterističnim carinskim postupkom. Radoznali smo da saznamo sve što je specifično za određenu vrstu robe i posle prve sprovedene ture naše znanje pretvaramo u interno pravilo postupka za tog klijenta. Rast intelektualnog kapitala preduzeća stoga je u prethodnom periodu bio konstantan, jer za svakog klijenta i za svaku vrstu robe krojimo specifičan način rada.

Koje je vaše viđenje savremene agencijske usluge u logistici?

– Krupan zaokret u našem konceptu logistike se desio kada sam shvatio da klijentima zapravo ne prodajemo uslugu, već čitav naš servis, sveukupne napore koje uigrana ekipa ulaže. Nakon završenog postupka neretko dostavimo klijentu kratak pregled šta smo sve uradili i po pravilu partneri ne ostaju ravnodušni: oni tako shvataju koliko je napora, razgovora, mejlova bilo potrebno da se posao okonča i da smo mi jedan uigran servis za rešavanje niza problema. Naši zaposleni koji nastupaju prema partnerima su barem već dve godine članovi kolektiva i time smatram postižemo dva krupna benefita: ljudi su dovoljno obučeni i osnaženi da samostalno deluju, a i partneri su se navikli na poznate osobe sa kojima brže pronalaze rešenje.
Ukoliko radimo zaokruženu uslugu, pratimo carinski postupak prilikom uvoza iz sata u sat da bi sproveli rok dogovoren sa klijentom. Prioritet je da klijent tačno zna kada će moći da robu stavi u slobodan promet. Sličan je princip prilikom izvoza, potrebno je često obaviti dosta razgovora sa inostranstvom, u tom smislu dobro i lako vladanje jezicima, prvenstveno engleskim, nešto je bez čega se ne mogu rešavati tekući problemi.

Može li se logistikom baviti na rutinski način?

– Iako je logistika jedna od oblasti gde su okviri delovanja na prvi pogled vrlo kruti, mislim da je suština ovog posla napraviti „dodatni korak“ i snalažljivo rešavati neočekivane situacije. I mi imamo procedure, dosta procedura ali ih ne namećemo klijentima po svaku cenu. Smatram da su najskuplje reći koje možete reći klijentu i time izazvati njegovo nezadovoljstvo: „to je naša procedura“, „isteklo nam je radno vreme“ ili „mi tako uvek radimo“ pa – izvolite se prilagoditi našem načinu rada. Munjevita reakcija i stalna pripravnost bez obzira na zvanično radno vreme je nešto s čime smo se svi srodili.
Kada bi se transporti uvek odvijali po unapred predviđenim pravilima uloga ljudskog faktora bi bila minimalna. A ja mislim da je fina i brza intervencija pripravnog specijaliste baš ono što razlikuje rutinsku uslugu od ekstra usluge. To je ono što zadržava klijente, što im štedi vreme i živce i opravdava našu ulogu posrednika.

O kompaniji Alti Logistika

– Posle tri i po godine rada uspostavili smo kontakti i saradnju sa više od 500 registrovanih aktivnih klijenata koji nam ukazuju poverenje. Portfolio koji gradimo, poverenje i partnerski odnos sa našim klijentima, gajimo od samog osnivanja firme – navodi Jevtić.
Alti Logistika je specijalizovana za međunarodni drumski i brodski transport. Kompletnu uslugu zaokružuju sa carinskim posredovanjem i distribucijom, uglavnom nude rešenja od „vrata do vrata“.

Do sada su prevezli više od 6.500 pošiljki, organizovali biše od 4.500 carinskih postupaka.

– Sa raznih relacija Zapadne i Istočne Evrope prevezli smo preko 150.000 tona robe, što zbirnih pošiljki, što dotovara, što punih utovara.

Učestvovali su na dve konferencije – Transport i Logistika Dunavskog regiona i Jugoistočne Evrope i bili prepoznati kao nosioci nagrade ‘’Brend Lider’’ za 2017/2018.god.

– Glavni adut nam je briga o klijentima, pouzdan i efikasan servis sprovodimo u delo tako što pažljivo osluškujemo i predviđamo očekivanja klijenta, usaglašavamo ih sa rešenjima koje dogovaramo sa našim podugovaračima. Najvažnije je da u tom posredništvu pomno pratimo sve učesnike u lancu, blagovremeno pribavljamo i prosleđujemo informacije putem telefona, imejla, softvera za instant komunikaciju (Outlook, Viber, Skype, Sms i dr.) da bi poručilac non stop bio u toku, da bi imao objektivnu informaciju, a sa konačnim ciljem da obećano bez kompromisa bude i isporučeno.