O špediciji i logistici u 17 poglavlja – Nova knjiga koju bi svaki profesionalac trebalo da pročita

U izdanju Saobraćajnog fakulteta u Beogradu izašla je nova knjiga Špedicija i međunarodna logistika, čiji su autori Milorad Kilibarda, Milan Andrejić i Vukašin Pajić. Na sadržaj ove knjige presudno je uticalo to što je međunarodnu špediciju i logistiku isključivo potrebno posmatrati u kontekstu globalnih lanaca snabdevanja. Autori su imali cilj da obrade različite aspekte špedicije i međunarodne logistike, te da objedine i sistematizuju najvažnija teorijska i praktična znanja, neophodna za uspešno funkcionisanje lanaca snabdevanja. Radi se o interdisciplinarnim znanjima, koja su obrađena kroz 17 poglavlja, odnosno šest tematskih celina.

Nova knjiga je bila povod za razgovor sa autorom Miloradom Kilibardom, profesorom i šefom odseka za logistiku na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.

PL: Oblast koju obrađuje knjiga Špedicija i međunarodna logistika je izuzetno dinamična i sklona promenama. Osim prikaza sadašnjih globalnih prilika u lancima snabdevanja, šta je još bio motiv za publikaciju ove knjige?

– Knjiga je nastala iz vrlo jakih motiva i ciljeva. Prvo, primarni cilj je bio da se studentima obezbedi adekvatna literatura za predmete koje slušaju i polažu. Lično smatram da je zadatak svakog profesora da obezbedi udžbenik za svoje predmete, ako već ne postoji odgovarajuća literatura. Ja sam to sebi odavno postavio kao zadatak, tako da sam za sve predmete za koje sam zadužen na osnovnim studijama napisao odgovarajuće udžbenike. Pri tome sam težio da u pisanje udžbenika uključim mlađe kolege i saradnike, u skladu sa dobrom akademskom praksom. Tako je ova knjiga rezultat rada tri autora.

Drugo, u akademskom, a pogotovu stručno praktičnom prostoru, kod nas postoji veliki nedostatak literature koja, na srpskom jeziku, obrađuje problematiku međunarodne špedicije i logistike. Te činjenice su imale vrlo značajan uticaj na strukturu i sadržaj samog rukopisa.

Težili smo da napišemo praktično primenjivu i korisnu knjigu za koleginice i kolege, koji se operativno bave ovom problematikom.

Koliko smo u tome uspeli oceniće oni sami. U ovoj industriji ima dosta zaposlenih koji tokom školovanja, kroz formalno obrazovanje, nisu izučavali ovu materiju, kasnije su učili i uče iz prakse. Autori bi voleli da im ova knjiga bude od pomoći. Pored toga, imali smo u vidu i naše bivše studente, koji na jedan način čitaju literaturu kada spremaju ispit, a na drugi način kada rešavaju konkretne zadatke u praksi.

Treće, kako ste i sami rekli, na polju špedicije i međunarodne logistike dešavaju se stalne i vrlo dinamične promene, sa velikim izazovima za sve koji se nalaze u ovoj industriji. Špedicija kao delatnost prolazi kroz svoj evolutivni razvoj, gde se tradicionalni špediterski poslovi proširuju i prerastaju u široku paletu logističkih usluga, a špediterske kompanije postaju logistički provajderi. Danas se špedicija mora posmatrati u širem kontekstu međunarodne logistike, globalnih lanaca snabdevanja, digitalizacije i novih tehnologija. Autori su imali ambiciju da kroz ovaj rukopis jasno ukažu na te veze i trendove, po čemu se ova knjiga razlikuje od dosadašnjih publikacija iz špedicije.

Ovo su bili osnovni motivi i ciljevi, a koliko smo kao autori uspeli da ih zadovoljimo najbolje će oceniti čitaoci, naše koleginice i kolege. Bićemo zahvalni svima koji nam prenesu svoje utiske, a posebno ukažu na nedostatke i greške, kojih sigurno ima. To će biti dragocena pomoć kako bi naredno izdanje bilo bolje. Ogromna inspiracija su nam sadašnji i bivši studenti, kao i sve koleginice i kolege koje doprinose razvoju i unapređenju logističke struke.

PL: Građu ste sistematizovali u 17 poglavlja. Možete li nam ukratko predstaviti ključne elemente sadržaja?

– Radi se o interdisciplinarnoj problematici i građi koju bi svaki autor sistematizovao na neki svoj način. Mi smo se vodili gore navedenim motivima i ciljevima. Kroz tih 17 poglavlja obrađeno je više tematskih celina. U uvodnom delu sagledano je mesto i uloga špedicije i međunarodne logistike u globalnim lancima snabdevanja. Nakon toga, detaljnije su predstavljena međunarodna pravila isporuke iz Incoterms-a 2020, dokumenta u međunarodnoj trgovini i instrumenti međunarodnog plaćanja. Zatim su opisani metodološki postupci kreiranja logističkih rešenja i izrade logističkih ponuda.

Značajan deo knjige posvećen je međunarodnom transportu, otpremi i isporuci robe drumskim, železničkim, vazdušnim, pomorskim i rečnim transportom. Za svaki vid transporta predstavljene su međunarodne konvencije i dokumenta, načini i tehnologije transporta, procesi otpreme i isporuke robe, karakteristike transportnih sredstava, kao i načini formiranja cena transportnih usluga.

Posebno su obrađeni postupci i procesi konsolidacije tereta i organizacije zbirnog transporta. Tri poglavlja su posvećena carinskim, inspekcijski i tranzitnim postupcima i procedurama u prekograničnim lancima snabdevanja. Obrađena je problematika osiguranja robe u međunarodnom transportu. Jedno poglavlje je posvećeno marketingu i prodaji logističkih usluga. Na kraju je dat kraći osvrt na nove pristupe i tehnologije upravljanja procesima u međunarodnoj logistici. Nadamo se da će se ta priča nastaviti kroz neki novi rukopis.

PL: Ono što nas kao autore PlutonLogistics platforme zanima, jeste kako ste obradili sektor marketinga i prodaje logističkih usluga. Šta je tu navedeno kao najznačajnije?

– Logističke kompanije se nalaze na otvorenom globalnom tržištu sa vrlo jakom konkurencijom i velikim izazovima. Bez dobre marketing strategije i inovativne prodaje teško će osvajati nove i zadržavati postojeće korisnike. Na Odseku za logistiku Saobraćajnog fakulteta u Beogradu izučava se poseban predmet Marketing u logistici, kao obavezan na trećoj godini. Postoji i udžbenik pod istim nazivom, autor je moja malenkost.

Dobar deo karijere sam posvetio uvođenju tog predmeta i pisanju udžbenika. U to vreme, pre 15-20 godina, na našem tržištu nijedna logistička i špediterska kompanija nije imala čoveka, a da ne pričamo o odeljenju, koji se bavi marketingom, na sistemski način. Prodaja se odvijala kroz različite kanale uglavnom od strane top menadžmenta ili vlasnika. Danas je situacija malo bolja, ali još uvek nezadovoljavajuća kada je u pitanju marketing. Sem promocije, vrlo malo drugih marketinških aktivnosti je zastupljeno. Sa prodajom je bolje stanje, više joj se posvećuje pažnje. Ali da se vratim na vaše pitanje.

U ovoj knjizi su kao najznačajniji pravci u oblasti marketinga i prodaje predstavljeni: digitalni marketing, automatizacija marketinških aktivnosti, proces prodaje logističkih usluga i upravljanje odnosima sa korisnicima. Akcenat je na digitalizaciji, novim tehnologijama i pristupima kao što su optimizacija web stranice, web sajt marketing, marketing sadržaja, marketing na internet pretraživačima i društvenim mrežama, mobilni marketing, partnerski marketing i sl.

PL: Iako ste naveli da je knjiga namenjena studentima Saobraćajnog fakulteta, s obzirom na to da je reč o praktičnoj i primenljivoj literaturi, reklo bi se da bi ona mogla biti obavezno štivo svih onih koji su deo karika u lancima snabdevanja.

Dobar udžbenik bi trebalo da obuhvati metodološko teorijski i praktični aspekt predmetne problematike. Međutim, vrlo je teško postići dobar balans između ta dva pristupa. Uglavnom to polazi za rukom samo određenim autorima. U ovoj knjizi dominira praktična strana, bar su autori težili da to tako bude. Novi rukopisi na kojima radimo imaće malo drugačiji odnos. Ja ovu problematiku predajem studentima preko 20 godina na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, ali i na još nekoliko fakulteta u regionu. U tom periodu kao autor sam publikovao pet skripti i četiri udžbenika iz ove oblasti. Prve publikacije su u velikoj meri bile teorijske i nisu mnogo ličile na ovaj udžbenik. Stalno sam težio da u novo izdanje ugradim što više praktičnih aspekata, koje sam u međuvremenu učio. Na kraju je došla ova knjiga kao rezultat višedecenijskog rada autora.

Iskreno se nadamo da je knjiga dobro došla koleginicama i kolegama koji se direktno bave međunarodnom logistikom, špedicijom i transportom i da će im biti od pomoći pri sticanju novih znanja, kao i obavljanju svakodnevnih poslova. Isto tako, nadamo se da će biti korisna i svim drugim učesnicima u lancu snabdevanja. Ali da to ipak ostavimo da vreme pokaže i oni ocene.

Kako do knjige?

Knjiga se može kupiti na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu,Vojvode Stepe 305.

Svi detalji oko prodaje i naručivanja mogu se naći na:

https://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-02-05-11-56-12

https://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-09-22-12-02-24

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.