ROUTE HORIZON: Savremeno rešenje za optimizaciju transporta

Razvoj digitalnih poslovnih procesa, automatizacija i optimizacija postali su imperativi u današnjem poslovanju. Efikasno planiranje distribucije uz uvažavanje ograničenja vezanih za rute, vozila, vrste tereta, kapacitete vozila, frekvencije obilazaka i dokumentaciju, postaje sve zahtevniji zadatak. Route Horizon je, kako kažu u firmi Infora, trenutno najefikasnije rešenje za planiranje transporta, za sinhronizovanje aktivnosti prodaje i dostave, optimizaciju ruta i generisanje ušteda.

Route Horizon platforma u jednom softverskom rešenju objedinjuje mnoge funkcije, kao što su:

 • Sistem za upravljanje transportom i logistikom
 • Sistem za upravljanje distribucijom
 • Sistem za upravljanje aktivnostima na terenu
 • Sistem za upravljanje porudžbinama
 • Sistem za upravljanje dokumentacijom
 • Sistem za analitiku i izveštavanje
 • Sistem za podršku odlučivanju

Svoje funkcije Route Horizon ostvaruje kroz web aplikacije i aplikacije za mobilne uređaje, koje su međusobno povezane, ali mogu funkcionisati i nezavisno. Planiranje se može vršiti na tri nivoa: strateškom, taktičkom i operativnom nivou odlučivanja. Obuhvata statičko i dinamičko rutiranje, odnosno ažuriranje stanja i procenu vremena, kako na dnevnom nivou, tako i na neki duži vremenski period.

Retke su situacije kada su svi parametri unapred poznati i dostupni, pa se postupak planiranja ruta komplikuje ako se koristi za poslove koje se baziraju na visokom nivou usluge, kao što su:

 • kurirski poslovi
 • preuzimanje/utovar/isporuka naručene robe istog dana u kratkom roku
 • isporuka robe narednog dana uz komisioniranje robe odmah po pristizanju porudžbina
 • prihvatanje porudžbina i zadataka za lokacije koje nisu predviđene ranije utvrđenim planom i slično
 • sinhronizovane aktivnosti prodaje i dostave robe

Ukoliko želite da organizujete i vodite vaš vozni park, vaše rute, klijente i zaposlene na najefikasniji način, Route Horizon je rešenje za vas. Infora Research Group je ušla u drugu deceniju  postojanja i za to vreme uspostavila dugoročne partnerske odnose i saradnju sa mnogim uspešnim kompanijama kao što su Nelt, Agrorit, MK Group, NIS Gasprom Neft, Farmalogist, Bex Express i mnogi drugi.

Za više informacija: