ŠANSA ZA MLADE KADROVE: GEFCO Beograd

Globalni igrač u logistici industrijskih proizvođača i evropski lider u automobilskoj logistici, GEFCO Grupa pruža kompletna i efikasna logistička rešenja za svoje klijente širom sveta. U cilju održivog razvoja GEFCO posluje poštujući sve najnovije zahteve, vodeći računa da kombinuje visok kvalitet usluga i standarde efikasnosti poslovanja sa odgovornim upravljanjem logističkim aktivnostima.

Poslujući na 300 destinacija širom sveta, 47 predstavništva, 15.000 zaposlenih i 4,6 milijarde evra prihoda u 2018. godini, GEFCO je broj jedan na evropskom tršištu logistike gotovih vozila i među prvih deset na evropskom tržištu drumskog transporta. Predstavništvo u Srbiji, GEFCO d.o.o. Beograd, otvoreno je u martu 2015. u Beogradu. Od samog starta kompanija je podržavala različite projekte studentskih praksi učestvujući na sajmovima i manifestacijama koje pružaju studentima priliku da upoznaju kompanije koje su vodeće u svojim oblastima, pokažu i primene znanje i veštine koje godinama stiču na fakultetima.

– Odgovornost, posvećenost, inicijativa, odlučnost, doslednost i optimizam su osobine koje cenimo kod svojih zaposlenih, pa tako i kod studenata koji nam dolaze na praksu koja traje šest meseci –  navode u kompaniji GEFCO d.o.o. Beograd.

Projekat studentske prakse funkcioniše po principu da od samog početka svi studenti imaju svog mentora i tokom prve dve radne nedelje definišu plan aktivnosti za narednih šest meseci prakse, kao i ciljeve koje treba da ostvare. Za studente ovakva praksa predstavlja mogućnost da se upoznaju sa životom unutar kompanije, načinom rada, kao i da steknu praktična znanja iz oblasti koje su odabrali za svoj budući poziv.

Studentska praksa u GEFCO-u pruža studentima:

  • Konekciju između stečenog znanja i prakse
  • Razvijanje interesovanja, profesionalnih veština i poslovne komunikacije
  • Mogućnost stalnog zaposlenja u internacionalnoj kompaniji sa utvrđenim položajem na tržištu
  • Odličnu referencu za dalju karijeru

Ovaj tekst je objavljen u okviru serijala Šansa za mlade kadrove u kome predstavljamo mogućnosti koje transportne i logističke firme pružaju kandidatima na početku karijere.

Foto: GEFCO