10 najznačajnijih tačaka napretka TIR sistema u 2023.

Od Kine do Brazila, TIR sistem je u 2023. godini nastavio da se širi, razvija i privlači nove klijente. Približavajući se svojoj 75. godišnjici, ovaj jedini globalni tranzitni sistem je i dalje najlakši, najsigurniji i najpouzdaniji način za kretanje robe preko granica, poručuje Međunarodna unija drumskih transportera (IRU).

TIR sistem je osmišljen sa ciljem olakšavanja kretanja roba, zapečaćenih carinskom plombom, u međunarodnoj trgovini i radi osiguranja carinske sigurnosti i garancije zemljama kroz koje se vrši takav prevoz roba. Nudi garanciju do 100.000 evra po operaciji, efikasno i bezbedno preuzima robu iz zemlje porekla, preko potrebnog broja tranzitnih zemalja, do zemlje odredišta u zapečaćenim tovarnim prostorima, pri čemu se carinski pregledi obavljaju samo u mestu porekla i na odredištu.

Ovo je deset najvažnijih događaja i trendova koji su obeležili 2023. godinu kada je u pitanju TIR sistem:

1. Irak pristupio TIR-u

Republika Irak je postala 78. zemlja koja je pristupila TIR konvenciji u martu 2023. godine. Implementacija TIR-a u Iraku, zemlji okruženoj operativnim susedima TIR-a, gde su Iran i Turska dve najveće zemlje TIR-a, uskladiće trgovinu i tranzit, podstičući transparentnost i efikasnost.

2. Snažan zamah Kine

Nakon što je sistem izdržao izazove koje je nametnuo covid-19, TIR operacije iz Kine su nastavljene početkom 2023. Više od 15 novih ruta je pokrenuto ove godine, posebno povezujući Kinu sa Avganistanom, Mongolijom, Centralnom Azijom i Pakistanom, čime su se dodatno diversifikovale regionalne transportne rute kako bi se olakšala rastuća trgovina.

Uspeh na ključnim regionalnim koridorima, kao što su Kina-Kirgistan-Uzbekistan, Kinesko-pakistanski ekonomski koridor (CPEC) i azijski autoput 4, dali su novi podsticaj za povećanje regionalne povezanosti i prosperiteta.

Otvoreno je 11 novih carinskih punktova za TIR operacije, većina lociranih u unutrašnjim logističkim čvorištima, gde kompanije mogu da uživaju u jedinstvenim pogodnostima, pojednostavljenim graničnim procedurama i bezbednoj isporuci od vrata do vrata.

Sa sve većim interesovanjem i poverenjem kineskih kompanija u poslove međunarodnog drumskog transporta i TIR, ukupan broj kineskih TIR prevoznika se ove godine udvostručio. TIR sada povezuje Kinu sa više od 30 zemalja širom Evroazije, nudeći sigurnije opcije transporta koje su preko 80% brže i 50% jeftinije.

3. Ekspresne trake za TIR kamione u Saudijskoj Arabiji

TIR se brzo širi u regionu Zalivskog saveta za saradnju (GCC), od Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) do Saudijske Arabije, a nedavno i Katara, značajno smanjujući vreme prelaska granice i podstičući regionalnu trgovinu.

U drugoj polovini 2023. GCC je doživeo eksponencijalni rast potražnje za TIR-om u odnosu na 2022. godinu. Vlade GCC-a sada sve više ubrzavaju primenu TIR-a. Pošto su bile svedoci olakšavanja i bezbednosnih prednosti koje je doneo sistem, vlade GCC-a, kao što je Saudijska Arabija, su sada uvele namenske ekspresne trake za TIR kamione, TIR IT integracijski sistem između preduzeća i vlade, brže rukovanje i namenske parking prostore.

4. Brazil na TIR putu

U oktobru su IRU, brazilsko Ministarstvo spoljnih poslova i članica IRU NTC&Logística održali dvodnevnu konferenciju u Kampo Grandeu o tome kako će TIR podstaći trgovinu u Južnoj Americi, uključujući i trasu duž Biokeanskog koridora.

Biokeanski koridor je autoput koji će se prostirati celom širinom Južne Amerike, od Brazila do Čilea, otvarajući nove izvozne mogućnosti sa Pacifika, posebno u Kinu. Konferenciji su prisustvovali senatori, transportni organi i operateri iz cele zemlje, paragvajski senatori i predstavnici Ministarstva saobraćaja, kao i učesnici iz javnog i privatnog sektora iz Argentine.

IRU radi sa svojim članovima i javnim vlastima na podršci pristupanju Brazila TIR-u, kao i implementaciji TIR-a u Argentini, Čileu i Urugvaju.

5. TIR zelene trake

Nadovezujući se na prednosti efikasnosti TIR-a, zemlje sve više dodaju TIR zelene trake na svojim granicama. TIR Green Lanes (ekspresne trake na graničnim prelazima za TIR saobraćaj) skraćuju vreme prelaska granice, optimizuju tranzitne tokove sa mehanizmima upravljanja rizikom i povećavaju bezbednost tranzita.

U maju je Turkmenistan uspostavio zelene trake na deset graničnih prelaza sa Avganistanom, Iranom, Kazahstanom i Uzbekistanom da bi dao prioritet carinjenju za TIR transport, kako je saopšteno u IRU Flash Info.

U Kirgistanu, operateri i špediteri koji šalju unapred informacije o teretu kirgistanskoj carini preko TIR-EPD-a sada mogu imati koristi od namenskih kabina za obradu na granici Dostuk, čiju implementaciju je podržala Organizacija turskih država.

6. Skratili putovanje robe sa 40 na samo 9 dana

Umesto da putovanje traje 40 dana morem, Milton grupa je prevozila robu iz Evrope na Bliski istok sa TIR-om – koji je prešao 13 zemalja – za samo devet dana. Roba je krenula iz Letonije i prošla kroz Litvaniju, Poljsku, Češku, Slovačku, Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku, Tursku, Iran preko luke Bandar Abas, a zatim u Ujedinjene Arapske Emirate koristeći Ro-Ro brod i konačno u Kraljevinu Saudijsku Arabiju, pre dolaska na odredište u Kuvajtu.

Dva vozača su neizmenično vozila kroz 13 zemalja u skladu sa regionalnim pravilima vožnje i odmora. Kao jedini globalni tranzitni sistem, TIR sistem je omogućio kamionu da nesmetano i intermodalno prolazi kroz zemlje i carinu na putu.

7. Digitalizacija jača bezbednost

Centralna Azija je u srcu povezanosti istok-zapad. Pomoću alata za olakšavanje trgovine kao što je TIR, zemlje centralne Azije bez izlaza na more pretvorile su se u regionalna trgovinska čvorišta povezana sa kopnom.

Oni takođe prednjače u digitalizaciji TIR-a. Privatni sektor i carinske uprave Centralne Azije, uz podršku Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ), u potpunosti su digitalizovali razmenu podataka sa carine, podižući bezbednost TIR-a na novi nivo uz unapredjenje upravljanja rizikom TIR operacija. Svih pet zemalja Centralne Azije sada su na putu ka potpunoj digitalizaciji TIR-a sa eTIR-om.

8. Nova grupa udruženja TIR

Prvi sastanak novostvorene „Organizacije za ekonomsku saradnju – Konsultativne grupe nacionalnih udruženja TIR (ECO-TIRACG)“ održan je u oktobru kako bi se razmotrile njene ključne odgovornosti, kao i mogućnosti za optimizaciju regionalnih granica.

ECO-TIRACG je stvoren da prenese doprinose privatnog sektora ECO telima o olakšavanju transporta i tranzita i dodatno iskoristi TIR sistem, koji doživljava uzlazni trend u ECO zemljama kao što su Azerbejdžan, Iran, Kirgistan, Pakistan, Turska, Turkmenistan i Uzbekistan.

Sastanak ECO-TIRACG je takođe odmerio druge najbolje prakse u pogledu graničnih prelaza, uključujući TIR zelene trake, inteligentne mehanizme za čekanje u redu i e-redove, kao i pojednostavljene procedure za izdavanje viza i dozvola. Mnogi novi TIR koridori su otvoreni u regionu zajedno sa NLC-om, uključujući Pakistan-Avganistan-Uzbekistan-Kazahstan, Kinu-Pakistan-Avganistan i Kinu-Kirgistan-Kazahstan-Pakistan.

9. Huawei se odlučuje za TIR

Početkom 2023. godine, Huawei se pridružio kompanijama poput FedEx Express-a i DB Schenker-a tako što se okrenuo TIR-u kako bi bolje opsluživao klijente u Saudijskoj Arabiji i ostatku GCC regiona. Huawei sada štedi vreme kada isporučuje svoje proizvode pod TIR-om. TIR je do sada korišćen za 1.800 Huawei isporuka.

TIR sistem je operativan širom GCC-a, smanjujući vreme transporta između Jordana i UAE preko Saudijske Arabije za 50%, preko 70% između Omana i Saudijske Arabije i više od 90% između UAE i Saudijske Arabije.

10. Isporuka pomoći

Posle razornog zemljotresa koji je pogodio istočnu Tursku i severnu Siriju u februaru 2023. godine, TIR sistem je korišćen za efikasan transport humanitarnih zaliha preko granica.

Pakistanski operater NLC transportovao je humanitarnu pomoć – uključujući šatore, ćebad i druge osnovne zalihe pomoći – u Tursku preko Irana, koristeći TIR i koridor Islamabad-Teheran-Istanbul (ITI).

ITI koridor su zajedno aktivirali ECO, IRU, Pakistan, Iran i Turska u oktobru 2021. U proseku, koridor koji podržava TIR smanjio je vreme tranzita za 80% u poređenju sa uobičajenom pomorskom rutom.

Izvor: IRU