ANALIZA: Količina prevezene robe u prvom polugodištu 2018. beleži rast od 10,1%

Količina robe prevezene u prvom polugodištu 2018. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, beleži rast od 10,1%. U istom periodu, obim rada, iskazan u tkm, veći je za 16,4%. Istovremeno se vidi da prosečan put jedne tone robe iznosi 356 km. Samo vazdušni saobraćaj beleži pad u količini prevezene robe.

Prevoz robe železnicom beleži porast od 4,7%. Obim rada, iskazan u tkm, raste za 9,6% u odnosu na isti period prošle godine. Transport robe drumskim saobraćajem porastao je za 21,9%, a obim rada, iskazan u tkm, povećan je za 27,1% u odnosu na isti period prethodne godine.

Transport nafte cevovodima opada za 0,3% u količini prevezene nafte, a u ostvarenim tkm raste za 1,4%. Transport prirodnog gasa veći je za 2,3%, uz istovremeni pad obima rada od 2,3%.

Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima beleži rast u količini prevezene robe od 15,9%, a obim rada, iskazan u tkm, povećan je za 0,3%.

Prevoz robe avionom iskazuje pad u količinama prevezene robe od 4,0%, a u obimu rada, posmatrano u tkm, rast iznosi 0,3%.

Klasične poštanske usluge u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, kod pismonosnih pošiljki beleže pad od 2,0%, a kod paketskih pošiljki pad od 5,4%. Usluge platnog prometa beleže pad od 9,8%.

Ukupan broj zaposlenih u saobraćaju veći je za 1,5% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Detaljnu analizu pročitajte OVDE.