Italijanski parlament odobrio uvođenje elektronskog tovarnog lista (e-CMR)

Predstavnički dom Italije definitivno je odobrio uvođenje elektronskog tovarnog lista (e-CMR) za međunarodni drumski teretni transport. Predlog zakona, koji je prethodno usvojio Senat, ratifikuje pristupanje Italije Dodatnom protokolu uz Konvenciju CMR.

e-CMR predstavlja korak ka modernizaciji sektora drumskog saobraćaja. On odražava papirni CMR dokument, ali nudi prednosti pojednostavljivanjem kontrolnih procedura i povećanjem efikasnosti u celom logističkom lancu. Ovo je u skladu sa ciljevima italijanskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

U dokumentu Predstavničkog doma, objašnjava se da će e-CMR „elektronski izdati prevoznik, pošiljalac ili bilo koja druga strana uključena u ugovor o transportu“.

Ovaj elektronski zapis će sadržati sve potrebne informacije i vozači će mu moći pristupiti putem mobilnih uređaja.

e-CMR omogućava beleženje ključnih detalja kao što su vremena polaska/dolaska i lokacije, dodavanje beleški o statusu tereta i prilaganje fotografija ili druge dokumentacije. Dodatno, potpisi za preuzimanje i isporuku robe biće digitalizovani, prenosi trans.info.