Koja su prava i obaveze privrede tokom inspekcijskih kontrola?

Inspekcijski organi obavezni su da redovnu kontrolu rada preduzetničke radnje ili firme najave tri dana unapred, a njihovi vlasnici imaju pravo da traže i dobiju na uvid nalog kako bi bili sigurni da inspektor postupa u okviru ovlašćenja. U slučaju da kontrola traje mimo zakonskih rokova, mogu da zahtevaju okončanje postupka, kao i rešenje koje potvrđuje da firma posluje zakonito ukoliko inspektor nije utvrdio nepravilnosti.

S druge strane, svaki privrednik obavezan je da omogući inspektoru da obavi kontrolu, učestvuje u postupku nadzora i obezbedi tražena dokumenta i podatke. Nakon uočene nezakonitosti, dužan je da otkloni problem i o tome pisanim putem obavesti inspekciju. Da bi predupredili kazne, privrednicima se preporučuje da traže savetodavnu posetu inspektora.

Prava i obaveze evidentirala je Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor u saradnji sa NALED-om, na info-listu koji je dostupan na sajtu Komisije. Na jednom mestu privreda će imati najvažnije detalje o kontroli kako bi se zaštitili od nesavesnog postupanja inspektora i nepotrebnih troškova, ali i korigovali poslovanje u skladu s propisima.

Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru promenio je pristup inspekcija, iz starog represivnog u novi preventivno-edukativni model. Novi instrumenti koji su dati zakonom, kao što su kontrolne liste, preventivne posete, najava nadzora i kategorizacija firmi po riziku omogućavaju privredi da ostvari širok spektar prava tokom kontrola i info-list će pomoći da unapredimo efikasnost provera – izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić na IV otvorenoj sednici Koordinacione komisije Vlade Srbije za inspekcijski nadzor.

Na sednici je istaknuto da Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji, koju su formirali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i NALED u saradnji s EBRD, koordinira izradu softvera eInspektor u okviru kojeg će do sredine 2019. biti umrežene sve inspekcije u Srbiji i stvoreni uslovi da se unapredi učinak kontrolnih organa prema standardima EU.

Najavljeno je i da će Jedinica tokom 2018. završiti analizu ljudskih kapaciteta u inspekcijama i akcioni plan za zapošljavanje mladih inspektora u naredne tri godine. Takođe, planirana je izrada modela opremanja inspekcija, pre svega automobilima i računarima.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.