NAJZNAČAJNIJI spoljnotrgovinski partneri: šta Srbija najviše izvozi u Nemačku, Kinu, Italiju…

Smanjena spoljna tražnja i uvođenje vanrednog stanja u velikoj meri su se odrazili na kretanje roba i usluga tokom 2020. Oporavak spoljno-trgovinske robne razmene Srbije od šoka usled zaključavanja ekonomije kreće da se registruje od septembra, te je krajnji rezultat prethodne godine ipak bio „u granicama“ – ukupan obim robne razmene Srbije bio je manji za 3,4% u odnosu na 2019: izvoz je pao 2,7, a uvoz 3,8 procenata.

U 2021. godini beleži se rast iz meseca u mesec (ne zaboravljajući „lošu bazu za poređenje“, odnosno slabije rezultate iz lanjskog perioda), te je tako u prvih devet meseci ove godine ukupno izvezeno robe u vrednosti od 15,6 milijarde evra, a uvezeno 20,4 milijarde evra (međugodišnji rast od 28,1% i 23,4%, respektivno).

Ukoliko se posmatra samo septembar 2021. godine, spoljnotrgovinska robna razmena je međugodišnje uvećana za 22,5% i iznosila je 4,4 milijarde evra, usled rasta izvoza od 24,4% i uvoza od 21,1%.

Koje delatnosti su uticale na rezultat?

Rast izvoza prerađivačke industrije u septembru iznosio je 20,5%, a u okviru nje najznačajniji doprinos zabeležen je kod metalske, prehrambene i hemijske industrije (povećanje za 113, 60 i 39 mil evra, respektivno). Pored toga, nastavljen je i snažan rast izvoza rudarskog sektora, gde je ostvareno povećanje od 87,4 miliona evra.

Istovremeno, vrednost uvoza je iznosila 2,5 milijarde evra. Uvozna aktivnost vođena je većim uvozom reprodukcionih dobara (rast od 30,3%), uz nastavak rasta uvoza opreme (9,3%), dok je uvoz potrošne robe zabeležio blagi pad (-1,0%).

U periodu januar-septembar 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, izvoz je uvećan za 3,4 mlrd evra, pri čemu je izvoz prerađivačke industrije povećan za 2,8 mlrd evra. Najveći rast izvozne aktivnosti zabeležen je u metalskoj (46%), elektronskoj (35,8%) i hemijskoj industriji (45,1%), a nastavljeni su pozitivni trendovi i kod automobilske (27,9%) i prehrambene industrije (21,9%).

Posebno je vredan pažnje sektor rudarstva, koji je zabeležio rekordan izvoz u vrednosti od 404,9 miliona evra.

U prvih devet meseci 2021 godine, rast uvoza zabeležen je kod 22 od 23 grupe proizvoda. Nešto više od dve trećine rasta uvoza opredeljeno je višim uvozom repromaterijala, usled povećane aktivnosti privrede, ali i veće cene nafte, dok je kod potrošne robe i opreme zabeležen rast od 10,2% i 14,0%.

Vodeće zemlje-partneri Srbije u 2021. godini

Posmatrano po državama, najznačajniji spoljnotrgovinski partneri Srbije u prva tri kvartala 2021. godine su Nemačka, Kina, Italija, Ruska Federacija, Mađarska i BiH. U tabeli pogledajte njihovo procentualno učešće, kao i proizvode koje uvozimo, odnosno izvozimo u ove zemlje.

Izvor: Ministarstvo finansija, Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

NEMAČKA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Nemačku su oprema za distribuciju električne energije; rotacione električne mašine; voće pripremljeno i proizvodi; šinska vozila i oprema; najznačajniji uvozni proizvodi su bakar, putnički automobili, lekovi, maš. za pojedine ind. gr. ostale.

KINA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Kinu su bakar, rude bakra i koncentrati, drvo (prosto obrađeno), drvo (neobrađeno i grubo obrađeno); najznačajniji uvozni proizvodi su telekomunikacina oprema, mašine za AOP i jedinice, električne mašine i aparati, električni aparati za strujna kola.

ITALIJA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Italiju su putnički automobili, obuća, kukuruz u zrnu, valjani proizvodi, neplatirani; najznačajniji uvozni proizvodi su bakar, delovi i pribor za motorna vozila, koža, lekovi.

RUSKA FEDERACIJA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Rusiju su voće sveže ili suvo, gume za automobile, lekovi, pribor za odeću od tekstila; najznačajniji uvozni proizvodi su gas prirodni, tečni ili ne; nafta i mineralna ulja (sirovi), đubriva (sem sirovih), duvan prerađen.

MAĐARSKA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u Mađarsku su oprema za distribuciju električne energije, termojonske elektronske cevi, valjani proizvodi, neplatirani; cevi i creva od plastičnih masa; najznačajniji uvozni proizvodi su ulja od nafte i minerala, lekovi, oprema za distribuciju električne energije, proizvodi od plastike.

BOSNA I HERCEGOVINA: najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u BiH su ulja od nafte i minerala, valjani materijali, neplatirani; proizvodi od žitarica, brašna, skroba; obuća; najznačajniji uvozni proizvodi su koks/polukoks/retorni ugalj, šipke, profili i fazonski čelik, drvo prosto obrađeno, konstrukcije i delovi.

Najznačajniji izvozni proizvodi Srbije u periodu januar-septembar 2021. (ukupno)

  • Električne mašine, aparati i uređaji 12,3% (1.921,5 miliona evra)
  • Povrće i voće, 4,8% (757,2 miliona evra)
  • Žitarice i proizodi na bazi žita 4,7% (739,8 miliona evra)
  • Gvožđe i čelik 4,6% (723,4 miliona evra)
  • Pogonske mašine i uređaji 4,5% (704,7 miliona evra)

Najznačajniji uvozni proizvodi Srbije u periodu januar-septembar 2021. godine (ukupno) 

  • Električne mašine, aparati i uređaji 7,2% (1.478,7 miliona evra)
  • Nafta, naftni derivati i srodni proizvodi 5,9% (1.198,9 miliona evra)
  • Drumska vozila 4,8% (972,8 miliona evra)
  • Industrijske mašine za opštu upotrebu 4,4% (893 miliona evra)
  • Medicinski i farmaceutski proizvodi 4,3% (882,7 miliona evra).

Izvor: Tekuća makroekonomska kretanja, Ministarstvo finansija Republike Srbije