Nove Uredbe za promet robe sa Kosovom i Metohijom

Promet dobara sa teritorije Republike Srbije na teritoriju AP KiM i obratno, od 16. decembra donekle je izmenjen. Naime, od tada su u primeni tri nove uredbe koje se odnose na izvršavanje Zakona o PDV, Zakona o akcizama, a treća je  Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa sa AP KiM.

Nadležnost sprovođenja postupka od 16. decembra u vezi dopreme robe sa teritorije AP KiM na teritoriju Republike Srbije i otpreme robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju AP KiM u nadležnosti je Uprava carina, a ne kao do sada Posebnog odeljenja Poreske uprave.

 Na svim kontrolnim punktovima procedura se sprovodi na isti način.

Prema informacijama kojima raspolaže Uprava carina, za robu koja ide na sever Kosova na teritoriju AP KiM primenjuje se redovan postupak, odnosno naplata carinskih dažbina, poreza i akciza, s tim da sredstva od uplate idu na račun zajednice srpskih opština na Kosovu.

Carina se naplaćuje samo ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz CEFTA sporazuma, dok se porez i akcize naplaćuju prema važećim propisima teritorije AP KiM.

Bez obzira sa kog dela AP KiM roba dolazi u Srbiju, primenjuje se Sporazum CEFTA 2006. Ukoliko robu prati dokaz da je poreklom sa teritorije AP KiM, u skladu sa ovim Sporazumom ne naplaćuju se carinske dažbine.  Za svu stranu robu, koja ne ispunjava uslove iz Sporazuma CEFTA 2006 naplaćuju se carinske dažbine propisane Zakonom o carinskoj tarifi.

Isto važi i za domaću robu koja sa teritorije Republike Srbije van teritorije AP KiM dolazi na teritoriju AP KiM. Nad robom koja ide u severni deo pokrajine, postupak se sprovodi odmah na administrativnom punktu, a za robu koja ide u južni deo sprovodi se redovan carinski postupak, odnosno vrši se upućenje na terminal u južni deo Kosovske Mitrovice. Novina je samo da se za preduzeća iz severnog dela postupak sprovodi i okončava na samoj administrativnoj liniji.

Definisana je jedinstvena procedura u vezi prometa pošiljki koje podležu kontroli inspekcijskih organa – granične fitosanitarne inspekcije, fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane, odnosno veterinarske inspekcije.

Pošiljke koje se dopremaju sa teritorije AP KiM na teritoriju Republike Srbije van AP KiM i obratno, moraju se prijaviti nadležnom inspekcijskom organu.

a) Pošiljke koje sa teritorije Republike Srbije van AP KiM idu na teritoriju AP KiM, a podležu inspekcijskim kontrolama, moraju se uputiti samo na zajedničke tačke prelaza Merdare i Јarinje.
b) Pošiljke koje sa teritorije AP KiM idu na teritoriju Republike Srbije van AP KiM, moraju se uputiti samo na zajedničke tačke prelaza Merdare i Јarinje i u zavisnosti od vrste robe podležu odgovarajućoj inspekcijskoj kontroli. Nakon sprovedene kontrole inspektor izdaje Zapisnik o izvršenoj kontroli.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.