Od 2014. ukidanje carina na uvoz proizvoda iz EU

Uprava carina saopštila je da će od 2014. svi proizvodi poreklom iz EU, osim određenih poljoprivrednih proizvoda, moći u Srbiju da se uvezu bez plaćanja carinskih dažbina.

Kako se navodi, to je u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU (SSP).

Dodaje se da su među poljoprivrednim proizvodima koji će i dalje biti zaštićeni: svež paradajz, paprika, žive životinje, sveže, rashlađeno ili smrznuto meso, kao i određeni mlečni proizvodi.

Za ove poljoprivredne proizvode, kako se naglašava, carinska stopa je u odnosu na 2013. snižena, ali se, počev od 2014. godine, više neće menjati.

Uprava carina podseća da je liberalizacija carinskih stopa počela 2009. godine.

– Očekivano je da smanjenjem carinskih stopa na uvoz gotovih proizvoda poreklom iz EU unije dođe i do smanjenja cena na domaćem tržištu, međutim to ne mora nužno biti slučaj usled drugih faktora koji takođe značajno utiču na njihovu cenu – naglašava se u saopštenju.

Precizira se i da snižene carinske stope mogu da budu primenjene samo ukoliko se carinskom organu kao dokaz da je u pitanju proizvod sa preferencijalnim poreklom EU podnese uverenje o kretanju robe ili izjava izvoznika u propisanoj formi na fakturi ili drugom komercijalnom dokumentu. Navedeni dokazi o poreklu se prilažu u redovnom postupku, uz podnošenje carinske deklaracije.

– SSP, EU pruža šansu i proizvođačima iz Srbije koji su izvozno orijentisani prema EU, Turskoj ili članicama Sporazuma CEFTA 2006. (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija), jer mogu da koriste materijale poreklom iz EU i da ih smatraju domaćim, te da tako sa gotovim proizvodom budu cenovno konkurentniji na tim tržištima – dodaje se u saopštenju.