Otežan rad Uprave carina 25. novembra

Zbog izvođenja planiranih radova u petak, 25.11.2016. godine, u periodu od 15:30 do 18:30 časova, u potpunosti će biti obustavljen Internet saobraćaj Uprave carina.

Po ponovnom uspostavljanju saobraćaja očekivano je otežano funkcionisanje svih aplikacija koje zavise od Interneta: NCTS, SEED, Elektronsko podnošenje deklaracija uz upotrebu digitalnih sertifikata, veb sajt Uprave carina, aplikacija za zaštitu prava intelektualne svojine, TIR servisi itd.

Uspostavljanje pune funkcionalnost Internet servisa predviđeno je za ponedeljak 28.11.2016. godine.