Počela primena novog sistema za prekograničnu kontrolu roba u FBiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove razvila je sistem za prekograničnu kontrolu roba – BIMS (Border Inspection Management System) kako bi se ubrzao proces prekogranične kontrole roba. Cilj je da se omogući jednako postupanje na svim carinskim ispostavama i mestima carinjenja i da se  osigura efikasnija administracija.

Od sredine maja, uz podršku USAID-a, granični inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i privredni subjekti, uvoznici i špediterske kuće, koji obavljaju prekogranični promet roba, počeli su da koriste novi sistem u svakodnevnom poslovanju.

Najvažnije funkcionalnosti novog sistema će omogućiti: preciznije upravljanje najavljenim zahtevima uvoznika i špediterskih kuća, standardizaciju i automatizaciju unosa podataka iz zahteva, automatizaciju obračuna naknada koje plaćaju subjekti nadzora, potpuno administriranje pojedinačnih zahteva, uz jednostavnije praćenje statusa predmeta, napredne statističke i analitičke mogućnosti izvještavanja, povećan nivo razmene informacija (podataka) sa drugim organima i institucijama vlasti i unapređenje sigurnosti sistema i podataka.

Kako su naveli iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, nova digitalna rešenja će u značajnijoj meri unaprediti i olakšati rad federalnim graničnim inspektorima koji ulažu ogroman napor kako bi kontrole u prekograničnom prometu roba u BiH bile efikasne i u skladu sa zakonom. Dodaju da ovo dodatno doprinosi bržem, transparentnijem, sigurnijem i povoljnijem pružanju usluga uvoznicima i špediterskim kućama.

Oni navode i da USAID Projekat E-uprave nastavlja uspešnu saradnju sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove i da se u ovoj godini očekuje i završetak razvoja novog sistema za upravljanje inspekcijskim nadzorom E-inspektor.

Sistem za prekograničnu kontrolu roba (Border Inspections Management System – BIMS 1) uspostavljen je 2017. godine u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

– Zastarevanje softvera i preopterećenost sistema uzrokovali su zastoje koji su uticali na brzinu i efikasnost postupka prekogranične kontrole roba, a u toku korišćenja su se pojavili i zahtevi za proširenjem funkcionalnosti, kako u korist inspektora, tako i uvoznika i špediterskih kuća koji svakodnevno koriste usluge graničnih inspekcija – objašnjavaju iz federalne uprave za inspekcijske poslove.

BIMS predstavlja kompletan nezavisan modul koji će omogućiti potpuno vođenje procesa prijave, praćenja i vršenja prekogranične kontrole roba. Pristup BIMS-u i mogućnost podnošenja zahteva u elektronskom obliku imaće svi subjekti koji su prethodno prošli postupak registracije korisnika.

Izvor: Federalna uprava za inspekcijske poslove

Federalna uprava sa sedištem u Sarajevu postoji od 2007. godine, a obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.