PODSETNIK: Obezbeđenje za plaćanje carinskog duga – Rok za garancije ističe 31. marta

Uprava carina Srbije objavila je novo obaveštenje za učesnike u carinskim postupcima, u vezi sa polaganjem obezbeđenja za plaćanje carinskog duga.

– Obaveštavamo učesnike u postupku polaganja zajedničkog obezbeđenja za plaćanje carinskog duga da je izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, objavljenim u Službenom glasniku RS broj 117 od 27.12.2023. godine, navedeno da se garancije, koje su važeće na dan početka primene ove uredbe, osim garancija za nacionalni postupak tranzita, mogu koristiti do isteka roka važenja tih garancija ili do 31. marta 2024. godine, u zavisnosti od toga šta je ranije.

S tim u vezi, garancije koje nisu izdate u skladu sa Prilogom 20 navedene Uredbe, a čije važenje ističe nakon 31. marta 2024. godine, mogu se koristiti najkasnije do 31. marta 2024. godine – navodi se u obaveštenju.

Foto: Uprava carina

Usvojene izmene Uredbe o carinskim postupcima i formalnostima – Rok važenja aktivnih garancija produžen do 31. marta