Prekid rada Carine u nedelju

Uprava carina je saopštila da će u nedelju, 26.04.2015.god., u periodu od 08.00 do 14.00 časova, biti onemogućeno funkcionisanje NCTS-a, rad na centralnom računaru, elektronsko podnošenje dokumenata, kao i svi preostali  servisi.

Prekid rada je planiran zbog neophodnosti isključenja električnog napajanja u sistem-sali Sektora za informacione tehnologije u navedenom periodu, a radi izvođenja radova na elektro-instalacijama i priključenja UPS uređaja.