Preseljena carinska ispostava Beograd

Carinska ispostava Beograd je 30. juna 2015. godine preseljena iz Luke Beograd na Novi Beograd. Nova lokacija na kojoj od 1. jula 2015. godine radi carinska ispostava Beograd je zgrada Veletržnice na Novom Beogradu, na adresi Autoput bb.

Carinska ispostava Beograd je u Luci funkcionisala 25 godina, ali se zbog razvojnih planova koji podrazumevaju iseljenje saobraćaja iz užeg centra grada, moralo pronaći novo rešenje.

Ona je sada smeštena u funkcionalan prostor primeren modernom načinu carinskog poslovanja i nadležna je za carinjenje polovnih motornih vozila i robe koju uvoze fizička lica.

Novi prostor koji se nalazi uz autoput omogućiće korisnicima lakši pristup, jer više neće morati da se probijaju kroz gradsku gužvu, a sasvim sigurno i brže i efikasnije carinjenje.

Inače, u kompleksu Luke i dalje ostaju i funkcionišu kao i do sada: Carinska ispostava Luka, Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora, Carinski referat Luka Beograd i Upravna zgrada carinarnice Beograd.