Primena prelaznih pravila o poreklu: Nove informacije o uređenju dijagonalne kumulacije porekla

U vezi sa dopisima Uprave carina koji se odnose na primenu prelaznih pravila o poreklu između Republike Srbije i Evropske unije, počev od 6. decembra 2021. godine, i na primenu između Republike Srbije i države EFTA, počev od 1. januara 2022. godine, Uprava carina je objavila obaveštenje sa novim informacijama koje se odnose na dijagonalnu kumulaciju porekla.

Tom prilikom Uprava carina je navela da se u svrhu primene dijagonalne kumulacije porekla između ugovornih strana koje primenjuju ova pravila, predmetne strane međusobno obaveštavaju preko Evropske komisije o važećim pravilima o poreklu, koja su dogovorena sa ostalim ugovornim stranama koje primenjuju ova pravila.

– Podsećamo da se dijagonalna kumulacija (obrada, prerada i/ili materijala) može primeniti samo ako su ugovorne strane koje primenjuju ova pravila u kojima se obavlja konačna proizvodnja i strane konačnog odredišta sklopile sporazume o slobodnoj trgovini, koji sadrže istovetna pravila o poreklu, sa svim ugovornim stranama koje primenjuju ova pravila koje učestvuju u sticanju statusa proizvoda s poreklom – stoji u obaveštenju.

Dalje se navodi i da se proizvodi sa poreklom iz ugovorne strane koja primenjuje ova pravila koja nije sklopila sporazum s ugovornim stranama koje primenjuju ova pravila u kojima se obavlja konačna proizvodnja i/ili sa stranama konačnog odredišta, smatraju proizvodima bez porekla.

Više informacija možete pronaći u obaveštenju, koje se nalazi OVDE.