Prelazna pravila o poreklu robe: Primena u preferencijalnoj trgovini Srbije i država EFTA

Prelazna pravila o poreklu robe će se, počev od 1. januara 2022. godine, primenjivati i u preferencijalnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA, saopštila je Uprava carina.

U odnosu na primenu Prelaznih pravila između Republike Srbije i Evropske unije, kod primene ovih pravila u trgovini između Republike Srbije i država EFTA dogovoreno je da se u skladu sa članom 7. stav 5. Priloga A Protokola B Odluke Mešovitog komiteta broj 1/2021, kumulacija porekla proširi i na tekstilne materijale i odevne predmete iz Glava 50-63 Harmonizovanog sistema (HS).

Ujedno, Srbija i države EFTA saglasne su da se odriču obaveze da u dokaz o poreklu uključe izjavu na engleskom jeziku „CUMULATION APPLIED WITH“ iz člana 8 stav 3 Priloga A Protokola B uz Sporazum kada su proizvodi stekli status proizvoda sa poreklom primenom kumulacije porekla u skladu sa članom 7. Priloga A Protokola B uz Sporazum.

Uprava carine posebno navodi i da se na osnovu člana 4 Aneksa uz Odluku broj 1/2021 Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije, zabrana iz Priloga I PEM Konvencije ili iz Prelaznih pravila koja se odnosi na povraćaj ili oslobođenje od carinskih dažbina, neće primenjivati u bilateralnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA.

To praktično znači da na materijale bez porekla koji su sadržani u proizvodima sa poreklom, a stavljeni su u postupak kojim se predviđa povraćaj, oslobađenje ili neplaćanje, bilo delimično ili potpuno, carina ili dažbina sa istovetnim učinkom, ukida se obaveza plaćanja carine. Ovo pravilo se primenjuje na sve materijale bez porekla upotrebljenih u proizvodnji proizvoda sa poreklom, uključujući i materijale iz Glava 50-63 HS.

Kompletno saopštenje Uprave carina možete pronaći OVDE.

Kompletan set Prelaznih pravila o poreklu robe, koji je takođe objavila Uprava carina, možete pronaći OVDE.

Podsetimo, primena prelaznih pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU počela je 6. decembra.