Regionalna konvencija o PEM preferencijalnim pravilima o poreklu i carinska tarifa za 2017. godinu

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija organizuje stručni skup na temu „Regionalna konvencija o PAN-EVRO-MED (PEM) preferencijalnim pravilima o poreklu i carinska tarifa za 2017. godinu“.

Cilj konvencije je definisanje identičnih pravila o poreklu za robu koja je predmet sporazuma o slobodnoj trgovini između strana ugovornica. Kao strane ugovornice predviđene su Evropska zajednica, EFTA države, Farska ostrva, mediteranske zemlje potpisnice „Barselonske deklaracije“ i SAP zemlje (zemlje Zapadnog Balkana).

Sastanak je namenjen izvoznicima i proizvođačima robe za izvoz koji posluju ili planiraju da posluju sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini (EU, CEFTA, EFTA, Turska), kao i špediterima i drugim carinskim zastupnicima.

Konferencija će biti održana 17. novembra 2016. godine, 11:00 sati, PKS, Resavska 15, sala 2, prizemlje

Kontakt za učesnike: Bojana Ružić | T: 011 33 04 517 | E: bojana.ruzic@pks.rs