Izmena poziva u prodaji Luke Bar u delu obima tereta

Savet za privatizaciju Crne Gore objavio je izmenu javnog poziva za učešće na tenderu radi prodaje 30% akcijskog kapitala izraženog kroz 17.030.021 akcija akcionarskog društva Luka Bar, u delu koji se odnosi na ukupan promet robe iz osnovne delatnosti luka koji je potencijalni kupac ostvario u poslednjoj poslovnoj godini.

Ponuđač mora da dokaže da je, u poslednjoj poslovnoj godini koja prethodi javnom pozivu, ostvario ukupan promet robe iz osnovne delatnosti luka u obimu tereta od najmanje 3,5 miliona tona, dok je prvobitno bilo predviđeno da obim tereta iznosi pet miliona tona.

Tenderska komisija je saopštila da ostali elementi javnog poziva ostaju nepromenjeni.