Srbija domaćin konferencije South Europe Freight Forwarding 2023. godine

U Sofiji je 29. i 30. septembra održana 14. konferencija SEEFF (South Europe Freight Forwarding) asocijacija na kojoj je prisustvovalo preko 150 učesnika iz 20 zemalja. Glavne teme bile su: digitalizacija, multimodalnost i održivost.

Nacionalnu Asocijaciju špediterskih društava i agenata P.U. „Transport i Logistika“, koja je član SEEFF od 2018. godine, predstavljali su Slavoljub Jevtić, predsednik NA i Predrag Stojanović, član Upravnog odbora NA.

Tokom konferencije usvojeno je više dokumenta, bitnih za zaštitu interesa špediterskih kompanija u globalu. Takođe su održane dve sednice radnih grupa za železnicu i drumski transport na kojima su uz prisutne članove odbora SEEFF učestvovali i čelnici FITA, CLECAT-a i UIC-a, a na kojima su razmatrana elektronska dokumenta kao što su: FIATA Bill of Lading (eFBL), eCMR, eCIM, itd.

Nakon održanih prezentacija, Upravni odbor SEEFF je održao je radnu sednicu na kojoj je usvojen dokument Position Paper – o obezbeđivanju okruženja fer konkurencije u pomorstvu i logistici kojim se ukazuje na negativne trendove uticaja globalnih kompanija na rad manjih špediterskih kompanija. U drugom delu zasedanja jednoglasno je usvojen predlog da se za novog člana primi Nacionalna asocijacija iz Slovačke.

Upravni odbor SEEFF je jednoglasno usvojio predlog da Srbija bude naredni domaćin kongresa u 2023. godini, godini jubileja kada će  Asocijacija „Transport i Logistika“ obeležiti 20 godina postojanja i rada.