Status Ovlašćenog privrednog subjekta za još 14 kompanija

U Upravi carina danas su predstavnicima 14 kompanija uručeni sertifikati koji im omogućavaju status Ovlašćenog privrednog subjekta (OPS).

– AEO sertifikat je kruna velikog rada vaših kompanija, kako bi ispunile uslove za dobijanje ovog statusa, ali i nastojanja Uprave carina da olakša poslovanje onima koji to čine u skladu sa zakonom – rekao je direktor Uprave carina Branko Radujko, istakavši da je od 2014. dodeljno ukupno 36 sertifikata ove vrste. 

On je takođe kazao i da se kroz ovakav vid saradnje na najbolji mogući način ispunjavaju ciljevi koje je Republika Srbija postavila u međunarodnom prometu roba, među kojima su najvažniji omogućavanje slobodne trgovine, zaštita od nefer i nelegalne trgovine i omogućavanje sigurnosti i bezbednosti zemlje i svih njenih građana.

– Status AEO je krov saradnje između carinske administrcije i privrede i upravo zbog toga Uprava carina planira da, pored benefita koji su propisani Carinskim zakonom, pruži sa svoje strane ovako uspešnim kompanijama pomoć i olakšice čiji je cilj ubrzanje carinskih postupaka – dodao je Radujko.

Uvažavajući činjenicu da je ratifikovan Sporazum sa NR Kinom o uzajamnom priznavanju AEO kao i da je uspešno završena validacija srpskog AEO Programa, kompanije sa sertifikatom za sigurnost i bezbednost ostvarivaće benefite prilikom poslovanja sa NR Kinom i CEFTA stranama, čime će se u znatnoj meri olakšati trgovina i promet robe, ne samo u regionalnim, nego i u svetskim okvirima.

Među kompanijama koje će ubuduće imati ovaj status su Ball Packaging Europe, Expert Šped, Pomorsko-rečna agencija Agent plus, Siemens, Robert Bosch, Delhaize Srbija, Evro-line, Interbuk, Fresenius Medical Care Srbija, FCA Services, Debox, Schenker, DAD Draxlmaier Automotive i Zlatiborac.

Izvor: carina.rs