Više od milion evra kazni za nedozvoljni unos pesticida u EU – uglavnom iz Srbije i BiH

Carinska uprava Hrvatske sprečila je tokom prethodne godine nezakonit unos 530,23 litara i 332,88 kilograma pesticida na prostor Hrvatske i Evropske unije. Po kategorijama, zaplenjeno je 114,17 kilograma i 479,85 litara herbicida, 199,37 kilograma i 36,68 litara insekticida, kao i 19,34 kilograma i 13,70 litara fungicida, čija je upotreba u EU/RH zabranjena.

Kako je saopštila hrvatska carina, nedozvoljeni pesticidi su uglavnom unošeni iz Srbije, Bosne i Hercegovine i manjim delom iz Crne Gore.

Prekršioci su najčešće bili državljani Srbije, Nemačke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, a u manjem broju – Turske, Slovenije, Austrije i Crne Gore. U najvećem broju slučajeva, otkriveni su u prtljažniku i iza vozačevog i suvozačevog sedišta. Najviše zaplena imala je Carinarnica Osijek, a najbrojnije su bile u toku prolećnih i letnjih meseci, od aprila do septembra, kada su pojačani poljoprivredni radovi.

U skladu sa članom 63 hrvatskog Zakona o primeni carinskog zakonodavstava Evropske unije, predviđene su sankcije ako se prilikom unosa robe u carinsko područje EU ili iznošenja robe iz carinskog područja EU ne podnese carinska deklaracija, kao i ako se radi o robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu.

Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u rasponu od 1.327 do 132.723 evra za pravna lica, a za fizička lica i odgovorna lica u pravnom licu, “penali” su od 398 do 13.273 evra.

Za sve otkrivene slučajeve nezakonitog unosa pesticida lane, izrečene su kazne ukupne vrednosti 1.035.311,25 evra. 

Iz Carinske uprave Hrvatske podsećaju da je unos ovakvih sredstava zabranjen i štetan za biodiverzitet i upozoravaju da će svaki takav pokušaj i ubuduće biti strogo sancionisan, a roba oduzeta i uništena.

Foto: Pixabay.com/Th G, ilustracija