Zajednički tranzitni sistem startuje 1. oktobra 2015. godine – Koje novine uvodi Uprava carina?

Zajednički tranzitni sistem, ako sve bude teklo po planu, startovaće 1. oktobra 2015. godine, najavili su predstavnici Uprave carina. Zajednički tranzit, predstavlja tranzit između svih zemalja članica Konvencije o zajedničkom tranzitu, koju potpisuje 28 zemalja EU, zemlje EFTA (Lihtenštajn, Norveška, Island i Švajcarska), kao i Republika Turska.

Veselin Milošević, v.d. pomoćnika direktora Sektora za informacione i komunikacione tehnologije Carine, je objasnio da ta ustanova radi na implementaciji zajedničkog tranzitnog sistema, i kako je objasnio, ako i bude nekih odlaganja, zajednički tranzitni sistem će biti u funkciji najkasnije do kraja godine. Time će, kako je naveo, Koridor 10 biti mnogo atraktivniji za tranzit robe.

On je podsetio da je Novi kompjuterizovani tranzitni sistem (NCTS) startovao 25. januara i da ga do sada koristi 200 špedicija, dnevno se izda u poseku i više od 3.000 elektronskih tranzitnih deklaracija. Implementacijom NCTS-a, automatizovanog izvoznog i uvoznog sistema u potpunosti ćemo uskladiti procedure sa Evropskom unijom.

– Naš je plan da kada završimo automatizaciju transportnog postupka, krenemo da radimo automatizaciju izvoza, a kasnije i najkompleksnijeg sistema automatizaciju uvoza.

Kao jednu od najznačajnijih novina u zakonodavnom postupku, Milošević je naveo ovlašćene privredne subjekte (OPS) koji će po pojednostavljenom postupku cariniti robu.

– Zasada je 5 kompanija podnelo zahtev za ovlašćene privredne subjekte. U pitanju su jake, velike kompanije. U toku je provera ispunjenosti uslova, a prvi sertifikat će biti dostavljen ovih dana – najavio je Milošević i dodao da će Srbija biti prva zemlja u regionu koja će imati OPS.

Govoreći o pojednostavljenim postupcima, Milošević je pomenuo i ovlašćene pošiljaoce i primaoce robe koji imaju pravo da robu pravo sa granice voze u svoj prostor, a sva komunikacija je putem elektronskih poruka. Implementacijom ovog sistema će se ubrzati procedura potvrde prijema za zbirne pošiljke, a i omogućiće se pojadnostavljenje tranzitnog postupka za pošljaoca.

Još jedna novina čeka naše privrednike, najavila je Danka Jovanović, načelnica Odeljenja za zaštitu prava intelektualne svojine u Upravi carina.

– Nova uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine stupa na snagu 1. septembra. Najveća novina odnosi se na kontrolu pošiljaka, koje su do sada bile izuzete iz carinske kontrole. Izvor: eKapija