Agencija za upravljanje lukama pokrenula dva prekršajna i dva izvršna postupka

Agencija za upravljanje lukama pokrenula je od početka godine dva prekršajna postupka protiv privrednih društava zbog nedostavljanja sažetih prijava u zakonski određenom roku, u cilju naplate naknade za upotrebu obale.

Osim toga, pokrenuta su i dva izvršna postupka protiv privrednih društava zbog neispunjenja obaveza, odnosno neizmirenih dospelih potraživanja.

Agencija je saopštila da će nastaviti da preduzima korake prema nesavesnim obveznicima.