Donet Pravilnik o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje

Posle Uredbe o pomorskim brodovima koji viju zastavu Srbije, Vlada Srbije je donela Pravilnik o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje. Pravilnik se primenjuje se od 15. aprila 2016. godine, a danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o pomorskim i brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje („Službeni list SFRJ”, broj 13/81 i „Službeni glasnik RS”, broj 40/13) koje se odnose na pomorsku knjižicu, odnosno dozvolu za ukrcavanje za članove posade pomorskih brodova.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za izdavanje pomorskih knjižica i dozvola za ukrcavanje, način izdavanja, odnosno vođenja pomorskih knjižica i dozvola za ukrcavanje, način i nadležnost za unošenje i overu podataka o pomorskom stažu u pomorsku knjižicu, odnosno dozvolu za ukrcavanje, način dostavljanja podataka o pomorskom stažu, uslove, način i nadležnost za zamenu pomorske knjižice, odnosno dozvole za ukrcavanje, sadržinu i obrazac pomorske knjižice i dozvole za ukrcavanje, kao i način vođenja evidencije izdatih pomorskih knjižica i dozvola za ukrcavanje.

Pomorska knjižica, odnosno dozvola za ukrcavanje izdaje se licu koje je:

1) navršilo najmanje 16 godina života;

2) fizički i psihički zdravo i sposobno za obavljanje određenih poslova na pomorskom plovilu iz člana

3) uspešno savladalo obuku za slučaj opasnosti na brodu, što dokazuje odgovarajućim uverenjem, ili je uspešno položilo ispit osnovne bezbednosti na brodu, što dokazuje ovlašćenjem o posebnoj osposobljenosti.

Kompletni Pravilnik pročitajte OVDE