Korišćenje DAVID obrazaca u Srbiji od 1. marta 2020.

Međunarodni standardizovani DAVID obrasci zamenili su odgovarajuće nacionalne kontrolne obrasce, objavila je Direkcija za vodne puteve Republike Srbije.

Tri DAVID obrasca (Standardizovani dunavski plovidbeni obrasci) primenjivaće se u graničnoj kontroli koja se u Srbiji vrši od 1. marta 2020. godine, navodi se.

Obrasce možete preuzeti sa stranice Ministarstva građevinarstava, saobraćaja i infrastrukture:

Izveštaj o dolasku i odlasku
Lista posade
Lista putnika