Odlični rezultati Luke Ploče za devet meseci – Promet povećan za više od 50%

U prvih devet meseci promet kroz luku Ploče iznosio je 4.159.982 tone robe, što je povećanje od 52% u odnosu na isti period prethodne godine (2021: 2.743.806 tona).

Prihodi od prodaje lučkih špedicija, pomorskih usluga i špediterskih usluga iznose 202,528 miliona kuna (oko 29,91 milion evra), što je povećanje od 67% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 121,581 miliona kuna), dok su prihodi od prodaje roba iznosili 445,06 miliona kuna i veći su za 116% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 205,863 miliona kuna).

Poslovni rashodi bez amortizacije iznose 563,043 miliona kuna (2021: 287,913 miliona kuna). Od toga se 439,412 miliona kuna odnosi na trošak prodate robe (2021: 202,578 miliona kuna). Poslovni rashodi bez troškova prodate robe veći su za 45% u odnosu na isti period prethodne godine, čemu najviše doprinosi rast električne energije (138%), goriva (149%) i sirovina i materijala (101%), tj. rezultat uticaja rusko-ukrajinskog sukoba na nestabilnost globalnog tržišta.

EBITDA marža bez trgovine za period I-IX iznosi 39%, dok je u 2021. godini iznosila 31% za isti period.

Značajan uticaj sankcija na Rusiju već je zabeležen na globalnom nivou kroz značajno povećanje cena sirovina i izraženu volatilnost tržišta kapitala, što nastavlja da utiče na globalni lanac snabdevanja i kupovnu moć pravnih i fizičkih subjekata (npr. kroz povećanje troškova, izazove u ciklusu ponude/tražnje, povećanje inflacije, itd…). Grupa ne obavlja finansijske transakcije preko bilo koje ruske finansijske institucije i nije joj finansijski izložena, navedeno je.

Planirani promet ruskog uglja u 2022. godini iznosio je manje od 2% ukupnog planiranog prometa. Tokom tekuće godine nije bilo transakcija sa ruskom robom. Uprkos tome, kompanija je i dalje ostvarila ukupan rast prometa u 2022. godini, što je vidljivo u porastu prometa od 52% za prvih 9 meseci 2022. godine u odnosu na prethodnu godinu, dodaje se.

Kompanija i grupa su procenili povezane rizike kao rezultat sledećeg:

– Potencijalni pad robne razmene u drugoj polovini 2022. zbog najavljenih sankcija na uvoz ruskog uglja i robe. Preduzeće planira da zameni planirane količine ruskog uglja drugim izvorima. Gore navedeni efekti će najverovatnije dovesti do povećanja potražnje ili cene uglja iz neruskih izvora.

– Uticaj na ukupne prihode i promet kompanije u ovom trenutku ne može da se proceni. Kompanija nema pristup informacijama od kupaca o njihovim poslovnim aktivnostima sa Rusijom, te nije u mogućnosti da proceni njihov efekat.

– Povećanje cena prevoza, sirovina i materijala, energije i goriva (u odnosu na prethodnu godinu), koje se dalje prenosi na ostale troškove.

– Zbog rasta cena i logističkih izazova povećani su zahtevi dobavljača za avansnim plaćanjem i produžena isporuka robe. Posledica toga je da grupa mora proaktivno i detaljno planirati sredstva za tekuće potrebe i nepredviđene okolnosti i uplatiti ih unapred, što dodatno utiče na likvidnost grupe i stvara potrebu za dodatnim finansiranjem.

– Kompanija i grupa aktivno učestvuju na tržištu kako bi se bolje pozicionirali u novim okolnostima.

Potraživanja od kupaca na dan 30.09.2022. godine iznose 271 milion kuna, što predstavlja povećanje od 298% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog iznosa potraživanja od kupaca, 95% se odnosi na dospela potraživanja, od čega 79% čini neisporučena dobra iz prodavnice.

Novac i novčani ekvivalenti pali su za 78% sa 122,030 miliona kuna na dan 31. decembra 2021. na 27,388 miliona kuna na kraju trećeg tromesečja 2022. godine. Preduzeće je ulagalo sopstvena sredstva u kupovinu robe, a nestabilnost tržišta je uticala na povećanje cena robe i izazvala veću potrebu za novcem i gotovinskim ekvivalentima. Kao rezultat svega navedenog, grupa se tokom drugog kvartala kratkoročno zadužila u iznosu od 9,7 miliona evra. Grupa je tokom trećeg kvartala obezbedila dodatna kratkoročna sredstva u iznosu od 10 miliona evra, prenosi seebiz.eu.

Foto: Luka Ploče