Bolje povezivanje Dunavskog regiona – Počinje projekat DIONYSUS

Zajednički sekretarijat Programa Interreg Dunav zvanično je odobrio početak realizacije projekta DIONYSUS od 1. jula 2020. godine. Agencija za upravljanje lukama učestvovaće na pomenutom projektu kao IPA partner.

DIONYSUS predstavlja nastavak Interreg projekta DAPhNE, pre svega kroz rad organizacije ,,Mreža Dunavskih luka“ čiji je Agencija punopravan član.

Partneri okupljeni oko konzorcijuma radiće na unapređenju luka u Dunavskom regionu.

Ideja je da teretne luke na najvažnijoj evropskoj reci postanu postanu uspešna i efikasna transportna čvorišta i povoljni centri za industrijska ulaganja.

Agencija će kao vođa radnog paketa 4 koordinirati rad svih partnera u cilju pronalaženja rešenja za integraciju Dunavskih luka u multimodalni transportni lanac. U sklopu radnog paketa Agencija će tokom 2021. godine biti domaćin radnih sastanaka i regionalnih radionica i tom prilikom ugostiti više od 30 međunarodnih organizacija- učesnika.

DIONYSUS će trajati 30 meseci, a na njemu će pored Agencije učestvovati relevantne institucije iz zemalja dunavskog sliva kao što su Pro Danube Romania, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Luka u Ensu, Luka u Beču i drugi, saopštila je Agencija za upravljanje lukama.