Polovina robne razmene EU odvija se pomorskim prevozom

Pomorski promet igra bitnu ulogu u međunarodnoj trgovini robama u Evropskoj uniji (EU) u kojoj se otprilike polovina roba prevozi morem, objavio je evropski statističar Eurostat povodom Svetskog dana pomorskog saobraćaja 29. septembra, koji se ove godine obeležava pod motom „Brodarstvo: neophodno za svet“.

U 2015. godini vrednost trgovinske robne razmene EU-a s trećim zemljama pomorskim putevima dosegnula je otprilike 1.777 milijardi eura, što je oko 51% ukupne robne trgovine EU-a. Pri tome je 53% uvezene robe u EU pristiglo morskim putem, dok je EU u treće zemlje 48% izvoza isporučio pomorskim putevima.

Prevoz robe pomorskim putevima blago je porastao u EU u poslednjih deset godina. Na primer, 2006. godine je manje od polovine evropske trgovine robama s trećim zemljama, odnosno 47%, obavljeno morskim putem. Pomorski promet bio je 2015. glavni način prevoza u većini zemalja članica.

Najveći udeo robne trgovine pomorskim putevima sa zemljama koje nisu članice EU-a zabrležen je u Portugalu, 81% vrednosti trgovine. Sledi Kipar s 80%, Grčka sa 77%, Španija sa 74%,  Malta sa 67%, te Italija i Finska, sa 61 odnosno 60%.

Udele veće od 50% zabeležile su još Holandija, Rumunija, Bugarska, Danska i Nemačka. Na suprotnom kraju lestvice, najmanji  pomorski promet  u trgovini robom zabeležen je u Češkoj (12%),  Luksemburgu (19%), Irskoj i  Latviji  ( obe 27%), te Austriji (31%) i Hrvatskoj (35%). Ukupna bruto težina robe pretovarene u evropskim lukama u 2014. procenjena je na blizu 4 milijarde tona, s tim da je 10 najveći evropskih teretnih luka ostvarilo gotovo trećinu ukupne tonaže robe pretovarene u lukama EU-a.

Rotterdam, Atwerpen i Hamburg vodeće luke

Prema podacima iz 2014, vodeće teretne EU luke bile su one na Severnom moru – Rotterdam, Antwerpen i Hamburg, kroz koje je zajedno prošla gotovo petina (19,2%) ukupne mase proizvoda pretovarenih  u evropskim lukama. U holandskom Rotterdamu pretovareno je te godine gotovo 422 miliona tona robe ili 11% ukupnog pretovara u EU.

U belgijskom Antwerpenu bilo je pretovareno 180 miliona tona ili 5% ukupne bruto težine roba, a u nemačkom Hamburgu 126 miliona tona odnosno 3%. Sledi Amsterdam, s pretovarom 97 miliona tona roba odnosno 3% ukupnog iznosa,  španski Algeciras sa 76 miliona tona ili udelom od 2%, te francuski Marseilles sa 74 miliona tona, takođe 2% udela, prenosi seebiz.eu.