Prvi teretni brod na VODONIK spreman za debi u Parizu

Prvi teretni brod na svetu koji radi na vodonik, deo evropskog inovativnog projekta Flaships, počeće tokom 2021. komercijalne operacije na Seni u Parizu.

Reč je o plovilu koje će biti u vlasništvu francuskog brodara zaduženog za unutrašnji saobraćaj Compagnie Fluvial de Transport (CFT), podružnice grupe Sogestran. Ova kompanija trenutno razvija novi projekat urbane distribucije transportnim brodovima na području Pariza.

– Potražnja za održivim tehnologijama u saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima je u porastu. Kao deo velikog evropskog projekta, srećni smo što smo na putu smanjenja emisija iz transporta i što imamo priliku da demonstriramo superiorne karakteristike vodoničnih gorivnih ćelija u vodnom saobraćaju – kaže Matthieu Blanc, direktor CFT-a.

Cilj je, kako se navodi, da ovakvi brodovi daju značajan doprinos smanjenju emisija iz brodarstva i poboljšanju kvaliteta vazduha u svim gusto naseljenim sredinama.

Konzorcijum Flagships obuhvata 11 evropskih partnera, iz oblasti brodarstva, tehnologije gorivih ćelija, projektovanja elektroenergetskih sistema, dizajna plovila.

I EU i brodarska industrija vide vodonik kao ključni faktor u naporima za ublažavanje klimatskih promena.

Projekat je u 2018. dobio 5 miliona evra finansiranja iz EU programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020, u okviru Zajedničkog preduzeća za gorivne ćelije i vodonik (FCH JU), za upotrebu dva broda na vodonik u Francuskoj i Norveškoj. Prvobitni plan projekta bio je upotreba potisnice na vodonik u oblasti Liona, ali kako se pojavljivao širi potencijal za vodonik u prevozu tereta, odlučeno je da će to biti teretni brod za upotrebu na unutrašnjim plovnim putevima.

Novo plovilo transportovaće robu na paletama i u kontejnerima duž reke Sene.

Promena fokusa zasniva se na iskustvu Sogestran Grupe stečenom u Belgiji, gde Blue Line Logistics (još jedna podružnica Sogestran Grupe) upravlja sa tri teretna broda koja plove pod nazivom „Zulu“. Jedno Zulu plovilo takođe je pušteno u rad u Parizu, a dodatna dva Zulu broda su trenutno u izgradnji za isto tržište.

Izvor/foto: flagships.eu