Uključivanje Velike Morave u mrežu državnih vodnih puteva Srbije

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokrenulo je postupak za uključivanje dela Velike Morave u mrežu vodnih puteva. U tom cilju, početkom septembra usvojene su izmene Pravilnika o kategorizaciji državnih vodnih puteva.

– U skladu sa strateškim opredeljenjem Srbije da širi mrežu vodnih puteva, kako bi povećala ukupno učešće vodnog saobraćaja u ukupnom obimu transportnih usluga, s obzirom na to da je u pitanju najeefikasniji, najekonomičniji i ekološki najprihvatljiviji vid, MGSI je pokrenuo postupak za uključivanje dela Velike Morave u mrežu vodnih puteva – navode u ministarstvu za PlutonLogistics.

– U konkretnom slučaju radi se o delu Velike Morave (0 do 18 rkm) koji se i danas koristi za plovidbu, a kategorizacijom Velike Morave kao državnog vodnog puta III kategorije, cilj koji MGSI želi da postigne jeste uvođenje reda propisujući karakteristike njenog plovnog puta koje moraju da budu ispunjene. Na ovaj način sprečiće se eventualna zloupotreba ovog vodotoka u odnosu na eksploataciju rečnog sedimenta, imajući u vidu da će sada postojati dvostruka kontrola eksploatacije kako od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, tako i MGSI, i imajući u vidu da će se ekpsloatacije sada vršiti prevashodno iz projektovane kinete plovnog puta – navode iz Ministarstva.

Imajući u vidu druga ograničenja na Velikoj Moravi, a pre svega mostovske konstrukcije, nije u planu uključivanje preostalih delova te reke u mrežu državnih vodnih puteva, dodaju.

Izmene Pravilnika o kategorizaciji objavljene su 5. septembra 2022. u Službenom glasniku.

Foto: YouTube/PrintScreen