Uskoro će brodovima u lukama EU biti značajno „olakšan život“

Od 1. juna 2015. godine, prvo u Danskoj a zatim i u ostatku EU, biće uveden novi sistem elektronskog izveštavanja pod imenom National Single Window, a koji će u velikoj meri pojednostaviti administrativna opterećenja koje nameće pomorska industrija prilikom uplovljavanja brodova u luku.

Jedinstvena nacionalna platforma će ukinuti dosadašnje višestruko ponavljanje i prijavljivanje istih informacija prilikom uplovljavanja u luke EU, a zapovednik broda ili njegov agent će svu potrebnu dokumentaciju dostavljati na jednom mestu i u jedinstvenoj formi. Dokumenta će zatim biti pothranjena u nacionalnoj bazi podataka, a mogu biti stavljena na raspolaganje, na zahtev nadležnih organa, bilo kojoj članici EU.

Do sada, većina dokumenata poput onih o kretanju broda, posadi, opasnim materijama i slično, su dostavljana u porpisanom formatu svakom pojedinačnom državnom organu, a pri tom su uglavnom sadržala slične ili čak i identične podatke. U Danskoj je ovaj sistem u poslednjoj fazi pripreme, a puna inplementacija bi trebalo da počne od 1. juna, prenosi plovidba.me.