Država traži strateškog partnera za rekonstrukciju pruge Subotica-Segedin

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je javni poziv za izbor strateškog partnera na realizaciji Projekta rekonstrukcije i modernizacije pruge Subotica–Horgoš–granica sa Mađarskom (Segedin).

Podnosilac prijave može biti domaće ili strano pravno lice, ili konzorcijum domaćih ili stranih pravnih lica. Prijave se mogu poslati do 6. maja, a otvaranje je planirano za dan kasnije u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Izabrani partner treba da završi radove u roku od 14 meseci od datuma uvođenja u posao, kao i da koristi najmanje 50% domaćeg materijala, angažuje domaću radnu snagu, podizvođače itd,

Pruga Subotica–Segedin je jednokolosečna, neelektrificirana, regionalna pruga, koja povezuje gradove na severu Srbije i na jugu Mađarske. Izgrađena je 1885. godine, kao deo tada izuzetno značajne železničke magistrale Baja–Subotica–Segedin.

Dužina pruge na teritoriji Srbije od Subotice, preko Horgoša do granice sa Mađarskom je 26,6 kilometara, dok je dužina ove pruge na mađarskoj teritoriji 12,6 kilometra. Na trasi pruge Subotica–Segedin kroz Srbiju službena mesta su: Subotica, Subotica Javna skladišta, Palić, Hajdukovo, Bački Vinogradi i Horgoš.

Izgradnjom pruge Subotica–Horgoš–granica sa Mađarskom na regionalnom nivou biće uspostavljena nova međuregionalna veza Južnog podunavlja, regiona Velike južne ravnice u Mađarskoj i Vojvodine u Srbiji ka Zapadnoj regiji Rumunije.

Pruga će povezati glavne logističke celine regiona, uključujući intermodalnu luku Baja na Dunavu, luku Segedin na Tisi i planirane logističke centre u Vojvodini.

Za lokalno okruženje, realizacijom projekta stvoriće se nova moderna međugradska veza unutar Evroregije Dunav – Kriš – Moris – Tisa, obezbeđujući protok i mobilnost između glavnih gradskih centara područja. Druga prednost biće unapređenje konkurencije ekološki povoljnijeg železničkog prevoza u odnosu na drumski transport, navodi se u saopštenju preduzeća Infrastruktura železnice Srbije.

Detalji javnog poziva dostupni su na sajtu MGSI.