EFIKASNIJI TRANSPORT ROBE: Uspostavljanje železničkih teretnih koridora u Srbiji

Vlada Srbije preduzima mere radi učešća u uspostavljanju međunarodnih železničkih koridora za konkurentni prevoz robe, na kojima bi teretni vozovi mogli obavljati prevoz pod povoljnijim uslovima i bez većih zadržavanja prelaziti iz jedne nacionalne mreže u drugu. Iz tog razloga doneta je UREDBA,  čija primena bi omogućila poboljšanje u pogledu uslova korišćenja železničke infrastrukture, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje železnica.

– Radi obezbeđivanja konkurentnosti železničkog prevoza robe u odnosu na druge vidove transporta, međunarodne i nacionalne usluge železničkog teretnog transporta moraju da imaju na raspolaganju železničku infrastrukturu koja je dobrog kvaliteta i koja je u dovoljnoj meri finansirana, tj. železničku infrastrukturu koja omogućava pružanje pouzdanih usluga teretnog transporta pod dobrim uslovima u pogledu komercijalne brzine i trajanja putovanja, odnosno da usluge koje data infrastruktura pruža zaista odgovaraju zaključenim ugovorima sa prevoznicima u železničkom saobraćaju – navedeno je u UREDBI.

Kako je navedeno, poboljšanje uslova korišćenja nacionalne železničke infrastrukture obezbeđuje se uspostavljanjem međunarodnih teretnih koridora za evropsku železničku mrežu za konkurentan teretni transport, koji ispunjavaju posebne potrebe jednog ili više jasno identifikovanih segmenata tržišta teretnog transporta, na kojima bi teretni vozovi mogli saobraćati u dobrim uslovima i lako prolaziti iz jedne nacionalne mreže u drugu.

Jedan prodajni šalter (One-Stop-Shop)

Između ostalog, planirano je uspostavljanje jednog prodajnog šaltera (One-Stop-Shop). U pitanju je  zajedničko telo, koje određuje ili uspostavlja Upravni odbor, za teretni koridor koje omogućava podnosiocima zahteva da traže i dobiju odgovore na jednom mestu i jedinstvenim postupkom, u pogledu dodele kapaciteta infrastrukture za teretne vozove koji prelaze bar jednu državnu granicu duž teretnog koridora.

PROČITAJTE KOMPLETNU UREDBU